TimeXtender

Med TimeXtender får du en lösning för datahantering som extraherar data snabbare och lättare än någonsin tidigare, vilket gör att din organisation kan fatta bättre affärsbeslut

Datadriven verksamhet

Med TimeXtender erhålls en lösning för datahantering som extraherar data snabbare och lättare än någonsin tidigare, vilket gör att mindre tid läggs på utveckling samt att organisationen kan fatta bättre affärsbeslut.

Dokumentation

Generera automatisk dokumentation som kommer i ett egenvalt PDF-formatbaserat och spara timmar av utvecklingstid.

GDPR

Bli GDPR-kompatibla med hjälp av TimeXtenders säkerhetsfunktioner.

TimeXtender

TimeXtender är en integrerad plattform som utnyttjar kraften i automatisering för att förenkla tillgången, modelleringen och styrningen av data. Med TimeXtender förenklas tidskrävande processer som exempelvis informationshämtningen från alla behövda datakällor och säkerställandet av tillförlitligheten i rapporter och analyser. Detta innebär en snabb och anpassningsbar implementation, underlättar dokumentationen av dataflödet samt erbjuder en effektiv lösning för organisationens hantering av GDPR.

Produkten TimeXtender erbjuder automatisering av tre typer av dataplattformar:

  • Operational Data Exchange (ODX) – En flexibel och gemensam datalake

Skapa automatiserade kopplingar mot alla nödvändiga datakällor oavsett hur snabbt de förändras i storlek och antal. Detta bildar ”en källa” där obearbetade data finns tillgänglig för de som behöver.

  • Modern Data Warehouse (MDW) – Ett transparent datalager

I MDW hanteras bland annat datakonsoldation och problem med datakvalitet. Allt med automatiserad spårbarhet och enkel tillgång till historisk data.

  • Semantiska modeller – Unison data för analytiker samt framtidssäkran av organisationens datahanteringsstrategi

TimeXtenders semantiska modeller innebär att analytiker organisationen igenom baserar analyserna på samma grundmodeller och kan välja visualiseringsverktyg helt fritt. Implementeringen av TimeXtender hjälper organisationen att framtidssäkra sin datahanteringsstrategi, med möjligheten att stödja flera visualiseringsverktyg (Power BI, Qlik, Tableau m. Fl.) eller enkelt växla mellan dem.

Datadriven verksamhet

En datadriven verksamhet tar faktabaserade beslut, ofta utifrån stora mängder realtidsdata. Detta kräver korta eller obefintliga ledtider mellan datagenerering och möjlighet till kvalitetssäkrad analys. Därtill behöver implementationen av den tekniska lösningen vara kort och flexibel så att verksamhetens konkurrenskraft upprätthålls. TimeXtender är en plattform som erbjuder detta. Implementationer av TimeXtender har påvisat att ledtiderna kan reduceras med 90 %. Organisationen kan istället fokusera på dagens beslut och morgondagens förutsägelser.

Dokumentation

Den robusta dokumentationen som genereras automatiskt av TimeXtender kan hjälpa dig att upprätthålla regelefterlevnad som svar på lagstiftning som Sarbanes-Oxley, HIPAA eller Basel II. Med ett klick läser den hela metadatamodellen och beskriver den i en PDF. Dokumentationen gör att du kan se namn, inställningar, beskrivning och kod för varje objekt. TimeXtender-dokumentationen inkluderar full versionskontroll för att säkerställa att den genererade dokumentationen motsvarar den distribuerade version av projektet. Kommentarer kan läggas till alla element i projektet. Dokumentation kommer som ett hyperlänkat PDF-dokument baserat på en mall som du kan ändra som du vill. Dokumentera automatiskt vilka data du har och var du har den. Slipp det manuella arbetet och frigör tid till annat.

GDPR

Med säkerhetsfunktionerna inbyggda i TimeXtender kan du indentifiera användare och åtkomsträttigheter, plus aktivera objekt- och radnivå. Objektsäkerhet säkerställer att autentiserade användare bara får åtkomst till de data, tabeller eller kolumner som de har behörighet att se. Till exempel får en säljare se information i sin region. Följ data från källan till slutanvändare, automatiskt dokumentation på vilka data du har och var du har den. Spara fullständig dokumentation och anonymisera personlig identifierbar information (PII), medan du omvandlar data till hanterbar information.

Uppnådda resultat

01

Snabb implementation av ditt datalager

02

Ökad flexibilitet och möjlighet att agera snabbt på förändrade krav

03

Möjlighet att fokusera på det viktigaste så som rapportering och analys

04

Säkerställd kodkvalitet med Discovery Hubs testade, kompletta och läsbara kod

Hör av dig!