Discovery Hub

Med Discovery Hub får du en lösning för datahantering som extraherar data snabbare och lättare än någonsin tidigare, vilket gör att din organisation kan fatta bättre affärsbeslut

Datadriven verksamhet

Med Discovery Hub får du en lösning för datahantering som extraherar data snabbare och lättare än någonsin tidigare, vilket gör att din organisation kan fatta bättre affärsbeslut.

Dokumentation

Generera automatisk dokumentation som kommer som ett hyperlänkat PDF-dokument baserat på en mall som du kan ändra som du vill.

GDPR

Bli GDPR-kompatibla med hjälp av Discovery Hubs säkerhetsfunktioner.

Discovery Hub

Discovery Hub är en integrerad plattform som utnyttjar kraften i automatisering för att förenkla tillgången, modelleringen och styrningen av data. Med hjälp av Discovery Hub förenklas processer så som att exemplevis få tillgång till information från alla datakällor och att säkerställa tillförlitligheten i era rapporter och analyser. Detta hjälper er att hantera utmaningar så som gäller ökade krav på en  datadriven verksamhet, dokumentation och GDRP. Huvudsakligen erbjuder Discovery Hub automatisering av följande  tre typer av dataplattformar:

  • Operational Data Exchange (ODX) bygger din datalake
    I ODX, anslut till data från alla källor genom att samla in data i sin råa form, utan någon datamanipulation eller rensning. Styrkan i detta tillvägagångssätt är förmågan att ansluta till ständigt växande och ständigt föränderliga data från många källor. I slutändan är all data på ett ställe, där alla användare använder en källa för att få åtkomst till rådata.

  • Bygg ett Modern Data Warehouse (MDW) från ODX-data
    I MDW förbättras, berikas och konsolideras data. Med MDW kan problem med datakvalitet lösas en gång. Liknande data från olika system kan rationaliseras för att skapa gyllene poster. MDW bevarar också historisk data eftersom data- och källsystem ändras över tid.

  • Semantiska modeller erbjuder konsekvent datatillgång för casual användare
    Med Discovery Hub Semantiska Modeller definieras styrda modeller en gång för att leverera data i rätt form och sammanhang till alla visualiseringsverktyg, inklusive: Qlik, Power BI och Tableau, vilket gör det enkelt för alla användare att förstå de data de arbetar med. Eftersom det finns en delad datamodell ser alla användare samma data oavsett visualiseringsverktyg. Genom att generera semantiska modeller hjälper Discovery Hub framtidssäkra din datahanteringsstrategi, med möjligheten att stödja flera visualiseringsverktyg eller enkelt växla mellan dem.

Datadriven verksamhet

TimeXtender Discovery Hub är en högpresterande datahanteringsplattform som stöder det moderna datalagret och låter dig ansluta till olika datasilo; och katalogen, modellera, flytta och rapportera om hela livscykeln för data. Förankrad på automatisering, ger hela processen för att förena data grunden för att extrahera data upp till tio gånger snabbare än vad som är möjligt idag. Detta är avgörande för att göra digital transformation verklig och för att bli en datadriven verksamhet där dagens beslut och morgondagens förutsägelser bygger på data – utnyttjar möjligheterna till artificiell intelligens och maskininlärning. Med Discovery Hub får du en lösning för datahantering som extraherar data snabbare och lättare än någonsin tidigare, vilket gör att din organisation kan fatta bättre affärsbeslut.

Dokumentation

Den robusta dokumentationen som genereras automatiskt av Discovery hub kan hjälpa dig att upprätthålla regelefterlevnad som svar på lagstiftning som Sarbanes-Oxley, HIPAA eller Basel II. Med ett klick läser den hela metadatamodellen och beskriver den i en PDF. Dokumentationen gör att du kan se namn, inställningar, beskrivning och kod för varje objekt. Discovery Hub-dokumentationen inkluderar full versionskontroll för att säkerställa att den genererade dokumentationen motsvarar den distribuerade version av projektet. Kommentarer kan läggas till alla element i projektet. Dokumentation kommer som ett hyperlänkat PDF-dokument baserat på en mall som du kan ändra som du vill. Dokumentera automatiskt vilka data du har och var du har den. Slipp det manuella arbetet och frigör tid till annat.

GDPR

Med säkerhetsfunktionerna inbyggda i Discovery Hub kan du indentifiera användare och åtkomsträttigheter, plus aktivera objekt- och radnivå. Objektsäkerhet säkerställer att autentiserade användare bara får åtkomst till de data, tabeller eller kolumner som de har behörighet att se. Till exempel får en säljare se information i sin region. Följ data från källan till slutanvändare, automatiskt dokumentation på vilka data du har och var du har den. Spara fullständig dokumentation och anonymisera personlig identifierbar information (PII), medan du omvandlar data till hanterbar information.

Uppnådda resultat

01

Snabb implementation av ditt datalager

02

Ökad flexibilitet och möjlighet att agera snabbt på förändrade krav

03

Möjlighet att fokusera på det viktigaste så som rapportering och analys

04

Säkerställd kodkvalitet med Discovery Hubs testade, kompletta och läsbara kod

Hör av dig!