Skip to content

Qlik imponerar i The BI & Analytics Survey 21

BARC har släppt rapporten The BI & Analytics Survey 21 där resultaten av en marknadsundersökning av användandet av 33 olika BI-verktyg sammanställs. Marknadsundersökningen, som genomfördes mellan mars och juni 2020,  riktades till slutanvändare och ställde frågor om deras upplevelser av de olika verktygen.

Verktygen delades i undersökningen in i 10 peer groups baserat på dess egenskaper för att få en så rättvis jämförelse som möjligt, och utvärderades över 36 KPIer. Qlik Sense toppar totalt 11 KPIer i fyra olika peer groups och hamnade i topp 25-30% på 44 KPIer. Qlik Sense toppar KPIer så som; värdeskapande, analyser, konkurrenskraftighet och användarvänlighet. QlikView hamnar i topp 25-30% på 21 KPIer i tre olika peer groups, och på tre KPIer hamnar QlikView på andra plats efter Qlik Sense.

I gruppen Large international BI vendors ligger Qlik Sense bäst till bland alla inkluderade verktyg när det kommer till kundnöjdhet och värdeskapande.