Skip to content

Mångfald och inkludering: Intervju med vår D&I expert Sandra

Sandra har varit Affingoanställd sen Augusti 2020 och har engagerat sig i D&I (mångfald och inkludering) frågor på Affingo sedan start. Innan hon började att jobba hos oss, var hon engagerad i KTHs mottaging, Industiell Ekonomis JML-förening och gjorde internt D&I-arbete för sektionen för Industiell Ekonomi. I dagens inlägg kan du läsa om hennes tidigare engagemeng, samt hennes D&I-arbete på Affingo. Sandra berättar:

Sandras engagement på KTH

Mitt intresse för mångfald och inkludering växte fram tidigt under mina studier och framför allt studentengagemang på KTH, och när jag själv fick en förtroendepost i form av projektledare (ÖPH) för Mottagningen 2018 kändes det viktigt för mig att lägga ett stort fokus på dessa frågor. Redan när jag rekryterade min styrgrupp letade jag efter personer med ett intresse för värderingar och kultur, vilket gjorde det till en självklar central del av vår vision. Vi ville att varje ny student skulle känna sig
som hemma från början och vi såg en möjlighet att göra ett avtryck på hur kulturen i deras klass, och i förlängningen på sektionen som helhet, skulle se ut de kommande fem åren.

Efter Mottagningen åkte jag på utbyte till Australien och när jag kom hem hade jag ett stort sug på att plocka upp sektionsengagemanget igen, och bestämde mig därför för att söka rollen som ordförande för GenI, sektionens nämnd för JML-frågor (jämlikhet, mångfald och likabehandling). Där ansvarade jag för att arrangera event och genomföra undersökningar kring hur sektionens medlemmar upplever sektionen. I samband med detta hörde jag talas om en kurs inom praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete på KTH där man fick möjlighet att genomföra ett projekt inom JML med handledning från Charlotte Holgersson, en av de främsta forskarna inom organisation, ledarskap och genus. Jag visste redan vad jag ville genomföra för projekt och att det skulle hjälpa mig mycket att kunna få stöd från nyckelpersoner inom JML. Dessutom lärde jag mig enormt mycket och fick utbildning i att leda workshops.

Sandra

Projektet jag genomförde handlade om att driva igenom en uppförandepolicy på sektionen. Jag hade sett personer utsättas för trakasserier, diskriminering och andra typer av dåligt bemötande, samtidigt som såväl sektionen som KTH stod utan möjlighet att åtgärda det. Därför kändes det viktigt med ett verktyg för att centralt från sektionens sida kunna medla i konflikter med syftet att förebygga snarare än att straffa. Det är en komplicerad fråga som varit uppe för diskussion tidigare, men efter att jag konkretiserat policyn så mycket som möjligt röstades den igenom för ungefär ett år sedan. För mig känns det fantastiskt att ha bidragit till en bestående skillnad på sektionen som varit en så otroligt viktig plats för mig.

D&I på Affingo

När jag började på Affingo hösten 2020 kände ledningen att det var läge att dra igång en större satsning på antidiskriminering, mångfald och inkludering, och det blev därför naturligt för mig att vara en del av att plocka upp den bollen. Arbetet innebär bland annat att jag leder workshops tillsammans med medarbetarna där vi lägger stort fokus på kvalitativ mångfald: hur skapar vi en kultur på arbetsplatsen som möjliggör att man kan vara sig själv fullt ut? En sådan kultur skapar förutsättningar för alla att trivas så bra som möjligt, samtidigt som man kan dra full nytta av de olika fördelarna som kommer med olikheter. Jag är väldigt tacksam över att få använda mina kunskaper och erfarenheter och kombinera konsultrollen med att arbeta med frågor jag verkligen brinner för. Jag är dessutom stolt över att se hur Affingo tar ansvar för medarbetarnas välmående, både genom satsningen på mångfald och inkludering, och inte minst genom det arbete inom effektiv hållbarhet som Linn driver.

Sammanfattningsvis

Jag vet hur stor skillnad det gör att få känna sig välkommen och fri att vara precis så som man är – oavsett om det handlar om en utbildning på KTH eller på en arbetsplats. Det är vad som driver mig genom arbetet med Mottagningen, genI och uppförandepolicyn, och nu i en satsning inom mångfald och inkludering på Affingo. Stay tuned för mer information om vad denna satning innebär!