Skip to content

Microsoft Fabric – ny AI driven plattform

Den första juli lanserads äntligen Microsoft Fabric. Produkten kombinerar redan tidigare befintliga produkter för datalagring, business intelligence och dataanalys till ett enda erbjudande. Microsoft Fabric omformar hur alla får åtkomst till, hanterar och använder data och insikter genom att koppla samman analystjänsten med alla datakällor – på samma AI-drivna plattform. Produkten lagrar data och arbetsbelastningar i en flermolnig ”data lake” som kallas OneLake, i likhet med 365-applikationsdata som lagras i OneDrive.

Microsoft förklarar ytterligare:

”Data organiseras i en datahubb och indexeras automatiskt för upptäckt, delning, styrning och efterlevnad. Det ger ett enda, enhetligt lagringssystem för alla utvecklare, där det är enkelt att upptäcka och dela data med policy- och säkerhetsinställningar som verkställs centralt”

Sammanfattningsvis tror vi att de största fördelarna med Microsoft Fabric är att komplexiteten, från integration till analys, minskar med en integrerad SaaS-lösning. Detta kan leda till att användare kan fokusera mer på affärsnyttan i sina lösningar än upprätthålla kompetens i olika mjukvaror. Det kommer även bli lättare att tillgängliggöra sin data i en och samma molntjänst och framförallt kan kostnaderna potentiellt minska då mindre tid behövs till integration och kompetensutveckling.

Du kan läsa mer om den nya produkten på Microsofts hemsida eller på detta blogginlägg.