Skip to content

Övervaka affärsprocesser med Data Activator

Med hjälp av Data Activator i Microsoft Fabric är det nu möjligt att på ett automatiserat sätt övervaka din data och vidta rätt åtgärder vid rätt tidpunkt. Upptäck mönster eller förändringar i din data och sätt villkor för när åtgärder behöver vidtas, allt utan att behöva skriva någon rad kod. Detta kan hjälpa dig att effektivisera dina affärsprocesser samt också säkerställa att inget faller mellan stolarna.

Din verksamhet kan enkelt trigga ett Power Automate-flöde, skicka ett mail eller generera en Teams-notifikation när någon specifik förändring i underliggande data kräver någons uppmärksamhet. Detta kan sättas upp utan involvering av ett stort utvecklingsteam eller IT som då också behöver lägga resurser på att upprätthålla ett eget övervaknings- och larmsystem.

Här är några exempel på när Data Activator kan vara användbart

  • Uppmärksamma ekonomiavdelningen på när kunder blir sena med betalningar utifrån anpassade tid- eller beloppsgränser per kund
  • Kunna hitta förlorade order proaktivt genom att kunna påbörja utredning när orderstatus på ett paket inte ändrats inom en viss tid
  • Hålla koll på datapiplines och kunna notifiera relevanta personer när en pipline kraschar

Om ni är intresserade av att veta mer om Data Activator och/eller Microsoft Fabric.

Tveka inte att kontakta Fredrik Ehnö på 0768 565569 eller Fredrik.ehno@affingo.se