Skip to content

Ny Qlik Skriptfunktionalitet

Det är nu möjligt med Window funktioner i Qlik's laddningsskript

I den senaste februarireleasen för 2024 introduceras en viktig funktion som möjliggör för användare att utföra avancerade beräkningar direkt i Qlik’s laddningsskript. Denna funktionalitet, inspirerad av SQL och ML-dataförberedelse, ger möjlighet att utföra beräkningar med värden från flera rader för varje individuell rad, utan att förlora datans detaljnivå. Det ger användaren förmågan att jämföra ett individuellt numeriska värden med genomsnittet, totalen, max eller min inom kolumnen, och utföra rankningar inom kolumnen eller inom hela tabellen.

Window functions i Qlik ger ytterligare flexibilitet med möjligheten att definiera ett flyttbart fönster, vilket sätter antalet rader som används när du tillämpar funktionen på den aktuella raden. Exempelvis, summera priset för de tre tidigare raderna  och de tre kommande raderna.

Med dessa nya funktionaliteter förbättras möjligheterna för effektiva datamanipulationer. 

Det är ett framsteg för användare som strävar efter att göra mer avancerade analyser och förfiningar direkt i Qlik-plattformen.