Skip to content
Accelerating Progress Through Clarity

Bättre BI på Tobii Dynavox med Affingo och TimeXtender

Översikt

Tobii Dynavox, en innovativ ledare inom kompletterande och alternativa kommunikationslösningar, är dedikerad till sitt uppdrag att hjälpa individer med kommunikations- och mobilitetsutmaningar att leva rikare och mer meningsfulla liv. Företaget ger människor med komplexa kommunikations- och mobilitetsbehov möjlighet att fatta egna beslut om vad de ska säga och göra.

När Urban Falk, chef för BI och Analytics, anslöt sig till Tobii Dynavox, upptäckte han att företaget hade utmaningar med ett fragmenterat och ineffektivt Business Intelligence-system (BI).

För att stödja Tobiis snabba tillväxt och säkerställa ett datadrivet beslutsfattande samarbetade Tobii Dynavox med Affingo, ett välkänt BI-konsultföretag baserat i Stockholm. Denna fallstudie utforskar de utmaningar de stod inför, de lösningar som implementerades och den transformativa effekten av detta samarbete.

Utmaningarna

Vid sin ankomst till Tobii Dynavox identifierade Urban flera kritiska utmaningar:

 1. Fragmenterade BI-system: Under årens lopp hade Tobii Dynavox BI-landskap utvecklats stötvis utan en genomtänkt strategi, vilket resulterat i ett lapptäcke av hemmagjorda lösningar som var svåra att hantera och integrera.
 2. Beroende av nyckelpersoner: Det befintliga systemet var starkt beroende av specifika individer för underhåll och felsökning, vilket ledde till operativa risker och flaskhalsar.
 3. Data Silos: Olika avdelningar hade utvecklat sina egna BI-lösningar oberoende av varandra, vilket ledde till inkonsekvenser i data och definitioner som gjorde det svårt att stämma av information över hela organisationen.
 4. Brist på datatilltro: På grund av dessa inkonsekvenser fanns det en allmän misstro mot informationen (datan) bland de anställda, vilket påverkade beslutsprocesserna.

Lösningen

Urban bestämde sig för att anlita Affingo baserat på ett tidigare framgångsrikt samarbete från hans tidigare arbetsgivare. 

Affingos förmåga att tillhandahålla en heltäckande BI-lösning med TimeXtender, ett automationsverktyg för datalager, var en avgörande faktor. Detta val påverkades av flera faktorer:

 

 • Effektivitet: TimeXtender skulle göra det möjligt för Tobii Dynavox att implementera en robust BI-lösning med minimal personal.
 • Expertis: Affingos konsulter hade en djup förståelse för BI bästa praxis och kunde ge nödvändig vägledning och stöd.
 

Implementeringsprocess

Implementeringsprocessen planerades och genomfördes noggrant för att säkerställa minimala störningar och maximal effektivitet:

 1. Teknik: Affingo hjälpte till med att sätta upp nödvändig infrastruktur, inklusive installation av TimeXtender och relevanta datastrukturer. Detta grundläggande steg var avgörande för att bygga en robust BI-miljö.
 2. Kreativ problemlösning: Affingos konsulter arbetade kreativt med de befintliga resurserna för att övervinna tekniska utmaningar som uppstod under processen, vilket säkerställde en sömlös integration av nya lösningar.
 3. Effektiv kommunikation: Affingo underlättade effektiv kommunikation mellan Tobii Dynavox interna IT-resurser och BI-teamet, främjade samarbete och förhindrade potentiella konflikter.

“Affingos konsulter kommer in och kan kommunicera med nästan vem som helst i organisationen och få igång ett bra samarbete."

Urban Falk, chef för BI och Analytics på Tobii Dynavox

Viktiga förbättringar i mätvärden

Samarbetet med Affingo ledde till betydande förbättringar, vilket förändrade Tobii Dynavox BI-kapacitet:

 1. Datanoggrannhet och aktualitet:
  • Innan: Frekventa dataavvikelser och förseningar.
  • Efter: Implementering av en ny, stabil datamodell för försäljnings- och intäktsdata gav korrekt och aktuell information, vilket förbättrade tillförlitligheten för rapporter och främjade bättre anpassning mellan sälj- och intäktsteamen.
 2. Drifteffektivitet:
  • Innan: Högt beroende av specifika individer, vilket leder till flaskhalsar.
  • Efter: Ett tillförlitligt säkerhetssystem på radnivå möjliggjorde bättre datadistribution, minskat beroende av nyckelpersoner, ökat teamets totala effektivitet och eliminerat repetitiva tidskrävande uppgifter.
 3. Användaracceptans och tillfredsställelse:
  • Innan: Lågt förtroende för data och begränsad användning av användare.
  • Efter: Genom att implementera strukturerade BI-lösningar och tydlig datastyrning ökade användarnas förtroende och tillfredsställelse, med över 150 aktiva BI-användare som nu regelbundet utnyttjar data för välgrundat beslutsfattande.
 4. Snabbhet och kvalitet i beslutsfattande:
  • Innan: Beslutsprocesser var mindre datadrivna.
  • Efter: Förbättrade Power BI-instrumentpaneler möjliggör ett mer datadrivet tillvägagångssätt, minskar tiden till insikter och förbättrar beslutsfattandets kvalitet, med beslut som backas upp av mer omfattande data och insikter.

Resultat och effekt

Förbättringarna som följde av Affingos medverkan var flera:

 1. Förbättrad datastyrning och tydlighet:
  • Det nya BI-ramverket gav ett tydligt och strukturerat tillvägagångssätt för datahantering, vilket avsevärt förbättrade datastyrningen.
  • Med bättre datakvalitet och konsekventa metoder skulle BI-teamet kunna arbeta mer effektivt och samarbeta.
 2. Strategiskt beslutsfattande:
  • Säljteamet, utrustat med korrekt och aktuell data, skulle kunna fatta mer strategiska beslut, förbättra säljprocesser och kartläggning av kundresor
  • Möjligheten att stämma av försäljningsdata med intäktsdata gav en tydligare bild av resultatet, vilket bidrog till bättre strategisk planering.
 3. Skalbarhet och flexibilitet:
  • Den skalbara BI-infrastrukturen stöder nu Tobii Dynavox tillväxt, vilket möjliggör tillägg av nya datakällor och användare utan att kompromissa med prestanda.
  • Det flexibla systemet kan anpassas till förändrade affärsbehov, vilket säkerställer långsiktig hållbarhet och smidighet.

"Nu har vi en strukturerad BI-lösning och plattform för att diskutera med verksamheten och användare om deras behov och krav. Vi har kunnat tillhandahålla nya rapporter i Power BI, och säljteamet är nöjda med dem och ger oss kontinuerligt idéer om hur vi kan förbättra dem.”

Urban Falk, chef för BI och Analytics på Tobii Dynavox

Framtida planer

Förbättringarna som följde av Affingos interventioner var flera:

 1. Förbättrad datastyrning och tydlighet:
  • Det nya BI-ramverket gav ett tydligt och strukturerat tillvägagångssätt för datahantering, vilket avsevärt förbättrade datastyrningen.
  • Med bättre datakvalitet och konsekventa metoder skulle BI-teamet kunna arbeta mer effektivt och samarbeta.
 2. Strategiskt beslutsfattande:
  • Säljteamet, utrustat med korrekt och aktuell data, skulle kunna fatta mer strategiska beslut, förbättra säljprocesser och kartläggning av kundresor
  • Möjligheten att stämma av försäljningsdata med intäktsdata gav en tydligare bild av resultatet, vilket bidrog till bättre strategisk planering.
 3. Skalbarhet och flexibilitet:
  • Den skalbara BI-infrastrukturen stöder nu Tobii Dynavox tillväxt, vilket möjliggör tillägg av nya datakällor och användare utan att kompromissa med prestanda.
  • Det flexibla systemet kan anpassas till förändrade affärsbehov, vilket säkerställer långsiktig hållbarhet och smidighet.

Slutsats

Affingos strategiska medverkan och användning av TimeXtender revolutionerade Tobii Dynavox BI-landskap. Förvandlingen från ett fragmenterat, opålitligt system till en strukturerad, effektiv och pålitlig BI-miljö understryker värdet av att välja rätt BI-partner. 

Denna fallstudie illustrerar den betydande inverkan en väl genomförd BI-strategi kan ha på en organisation, vilket leder till effektivitet, noggrannhet och strategiskt beslutsfattande. 

För chefer inom BI området fungerar resultatet hos Tobii Dynavox som ett övertygande bevis på kraften i expertrådgivning och robusta BI-lösningar för att navigera i komplexa affärsutmaningar och främja tillväxt.

Den strategiska datatransformationens tidsålder är här.

Börja arbeta med oss på Affingo och förvandla din data till en framgångsfaktor istället för en belastning.

Ta en fika med oss, berätta vilka problem du står inför, låt oss komma överens om de förändringar som krävs, vad är nästa steg. Det är vad bra ledare gör. Det är vad du kan göra idag. Våra kunder överlever inte bara; de tar nästa steg för att bli bättre.

Prata med oss

Prata med oss och berätta vad som håller dig vaken om natten. Vår första lösning? En god kopp kaffe tillsammans.

RING OSS

(+46) 76 778 46 88

ÖPPETTIDER

08:00 AM - 18:00PM

ADRESS

Katarinavägen 19, 1tr, Stockholm, 116 45, SE

Kunder

Våra kunder

Vi är stolta och tacksamma för alla våra kunder. Vi ser vår relation med våra kunder som ett kontinuerligt partnerskap byggt på förtroende och långsiktighet.

Toyota Logo
Stordenso Logo
Postnord Logo
Nordea Logo
Essinge Rail Logo