Skip to content

Framtidens Affärer:
Att Navigera i en AI-Driven Värld

AI Inspirations Webbinar

On Demand

På detta AI inspirations Webbinar kommer  vi från Affingo genom Fredrik Ehnö  och Dan Strandberg berätta och gå igenom vilka möjligheter och utmaningar som kommer med den nya AI tekniken. 

Under webbinaret diskuteras följande punkter:

Introduktion till AI och dess affärsimplikationer

Framgångsrika användningsområden för AI inom företag

Microsoft CoPilot – möjligheter och demo

Utmaningar och framgångsfaktorer för AI-implementationer

AI Inspirations Webbinar

On Demand

På vårt AI inspirations Webbinar kommer vi från Affingo berätta och gå igenom vilka möjligheter och utmaningar som kommer med den nya AI tekniken. 

Under webbinaret diskuteras följande punkter:

Introduktion till AI och dess affärsimplikationer

Framgångsrika användningsområden för AI inom företag

Microsoft CoPilot – möjligheter och demo

Utmaningar och framgångsfaktorer för AI-implementationer