Skip to content

Effektivare BI:
Få ut beslutskraften i Verksamheten

Effektivare Data & Analytics

Inspirations Webbinar

På detta inspirations-webbinar kommer vi gå genom olika frågeställningar kring hur man utformar och sätter ihop ett BI team (funktion) för att arbeta mer datadrivet och få ut värdet av BI i sin organisation / verksamhet. 

Håkan von Matérn och Markus Schöld kommer vara experter i det runda bordssamtal som under ledning av vår moderator Fredrik Ehnö kommer gå igenom nedan listade frågeställningar.

Webbinaret är Torsdagen den 16:e Maj kl 11-12


Innehåll

Håkan von Matérn, Head of Business Intelligence, VR Sverige. Håkan har byggt ett BI team som stöttar ca 2000 BI-konsumenter.

Hur kan man på ett effektivt sätt säkerställa att BI (Data & Analytics)-teamets fokus är i linje med företagets strategi?

Vilka är de olika rollerna som behövs inom en BI (Data & Analytics)-funktion. Bör man fokusera på att ha flera olika specialistroller eller ska man sträva efter att ha färre, men bredare roller?

Värdet av BI skapas när medarbetarna fattar mer datadrivna beslut i sin vardag. Men hur gör man för att säkerställa att alla medarbetare alltid har tillgång till för dem relevanta rapporter och endast kan se det data de har rätt att se?

Vilka utmaningar kan förekomma i samspelet mellan en central BI-funktion och verksamheten, och vilka strategier kan användas för att övervinna dessa utmaningar?

Hur kan vi mäta och utvärdera resultatet för vår BI-funktion, och vilka nyckeltal och prestandamätare bör vi fokusera på för att bedöma dess effektivitet?

Vilka bästa praxis och lärdomar kan vi dra från andra företag som har framgångsrikt implementerat och drivit en BI-organisation, och hur kan vi tillämpa dessa lärdomar på vår egen verksamhet?

Markus Schöld, Partner och Affärutvecklare på Affingo, med 20 års erfarenhet av effektivare BI, för stora och medelstora företag.

Effektivare Data & Analytics

Inspirations Webbinar

På detta inspirations webbinar kommer  vi gå genom olika frågeställningar  kring hur man utformar och sätter  ett BI team (funktion) för att arbeta mer datadrivet och få ut värdet av BI (Data & Analytics)i sin organisation / verksamhet. 

Webbinaret är Torsdagen den 16:e Maj kl 11-12

Under webbinaret diskuteras följande punkter:

Hur kan man på ett effektivt sätt säkerställa att BI (Data & Analytics)-teamets fokus är i linje med företagets strategi?

Vilka är de olika rollerna som behövs inom en BI (Data & Analytics)-funktion. Bör man fokusera på att ha flera olika specialistroller eller ska man sträva efter att ha färre, men bredare roller?

Värdet av BI skapas när medarbetarna fattar mer datadrivna beslut i sin vardag. Men hur gör man för att säkerställa att alla medarbetare alltid har tillgång till för dem relevanta rapporter och endast kan se det data de har rätt att se?

Vilka utmaningar kan förekomma i samspelet mellan en central BI-funktion och verksamheten, och vilka strategier kan användas för att övervinna dessa utmaningar?

Hur kan vi mäta och utvärdera resultatet för vår BI-funktion, och vilka nyckeltal och prestandamätare bör vi fokusera på för att bedöma dess effektivitet?