Skip to content

Affingo kan data och hållbarhet

Att integrera hållbarhet i verksamheten är inte bara ett sätt att bidra till en bättre värld; det kan också vara en strategi för att stärka företagets långsiktiga konkurrenskraft. På Affingo förstår vi att vägen till att möta de nya kraven i Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) kan verka överväldigande. Därför förespråkar vi en metod som bygger på principen "krypa, gå, springa", vilket gör processen hanterbar och effektiv. Vi tror inte att det finns en lösning som passar perfekt för alla. Vill ni ha hjälp med delar av CSRD-arbetet, rådgivning eller hela arbetet från väsentlighetsanalys till färdig rapport tar vi gärna en dialog för att hitta bästa lösningen för just er.

Affingo kan data och hållbarhet

Affingo har över tio års erfarenhet av att automatisera såväl intern som extern datainsamling åt några av Sveriges största bolag. Vi har genom våra uppdrag, erfarenhet inom många av de områden som ryms under beteckningen ESG (Environmental, social, and governance). Vi kan CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), har arbetat med miljöledningssystem och HR-data. Vi kan hjälpa er organisation med den kanske svåraste och mest tidskrävande delen i hållbarhetsrapporteringen - Scope 3 och datainsamling av indirekta utsläpp.

Pelle Sandö

Partner & Affärsutvecklare

076-778 46 88

pelle.sando@affingo.se

Vad Affingo kan hjälpa till med

Våra rådgivare och hållbarhetskonsulter hjälper dig att göra resan till att leva upp till CSRD:s krav. Vi erbjuder bland annat:

  • Utbildningar inom CSRD
  • Insikter och självskattning för dig som vill komma igång med CSRD
  • Dubbel väsentlighetsanalys
    • Gap-analys inom CSRD och ESRS 
  • Datainsamling och systemstöd
  • Hållbarhetsstrategi
  • Utveckling och implementering av hållbarhetspolicy
  • Stöd i beräkningar för bland annat CO2 och energi
  • Projektledning i processer och förändringsarbete
Effektiv hållbarhet

Kunder vi hjälpt

Rapportering

Kunder vi hjälpt

Effektiv hållbarhet

Hållbaretswebinar - On-demand!

I detta on-demand webinar diskuterar vi betydelsen av, utmaningar och möjligheterna med hållbarhetsrapportering, gällande CSRD direktivet, för både samhälle och företag. Vi  presenterar lösningar och lärdomar från våra kunder – bland annat kring insamling av Scope 3 data.

Effektiv hållbarhet

Affingo och effektiv hållbarhet

Effektiv hållbarhet

Affingo och effektiv hållbarhet

Vad är

CSRD / ESRS?

Läs mer om vad CSRD och vad innebär samt hur och när ni som företag påverkas

Att komma igång

Vill du komma igång med ert arbete för att vara compliant mot CSRD? Läs mer om de insikter vi fått från våra kunduppdrag och få en överblick över processens olika delar

Vill du ha hjälp med

väsenslighetsanalysen?

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med en dubbel väsentlighetsanalys

Datainsamling

för CSRD

Affingo har mer än 10 års erfarenhet av effektiv datainsamling. Läs mer om våra lösningar och lärdomar från våra kunduppdrag – bland annat kring insamling av Scope 3 data

Analys och beräkningar

för CSRD

Läs mer om hur vi kan stötta och vara till hjälp med CO2– och energiberäkningar

Vad är

CSRD / ESRS?

Läs mer om vad CSRD och vad innebär samt hur och när ni som företag påverkas.

Att komma igång

Vill du komma igång med ert arbete för att vara compliant mot CSRD? Läs mer om de insikter vi fått från våra kunduppdrag och få en överblick över processens olika delar.

Vill du ha hjälp med

väsenslighetsanalysen?

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med en dubbel väsentlighetsanalys

Datainsamling

för CSRD

Affingo har mer än 10 års erfarenhet av effektiv datainsamling. Läs mer om våra lösningar och lärdomar från våra – bland annat kring insamling av Scope 3 data.

Analys och beräkningar

för CSRD

Läs mer om vad CSRD och vad innebär samt hur och när ni som företag påverkas.

Effektiv hållbarhet

Hållbar affärsutveckling

Vi hjälper er att identifiera gapen mellan er befintliga hållbarhetsrapportering och CSRD. Vi kan genomföra väsentlighetsanalys och samtidigt rådge er om tekniska förutsättningar och datastrukturella utmaningar. Eftersom vi är med och tolkar rapporteringskraven är vi väl insatta i vilka tekniska lösningar som rapporteringen kräver. Vi kan prioritera utsläpp efter storleksordning, genomföra energiberäkningar, kalkylera schabloner och kombinera data för att ni ska få en komplett och verklighetstrogen rapportering. Vi tror också på verksamhetens  kunskaper och vill engagera och göra hållbarhetsrapportering till ert företags nya vardag. Därför har vi utformat våra verktyg för användaren, för att göra er gemensamma vardag lättare.

Att förhålla sig till nya krav som ständigt är under utveckling och där omfattningen förändras förutsätter att verktygen är modifierbara. Våra lösningar kan administreras av hållbarhetsansvariga och ni slipper låsa er till någon dyr ensidig teknisk lösning. Vi arbetar främst med Qlik och PowerBi-plattformen och har sett att Business intelligence-verktyg är rätt när man vill pröva sig fram och bygga hållbarhetsrapportering steg för steg. Vi levererar alltid möjligheten att bygga ut när nya behov uppstår eller förutsättningar förändras.

Hör av dig till mig om du vill veta mer!

Pelle Sandö 076-778 46 88

Hör av dig till mig om du vill veta mer!

Pelle Sandö 076-778 46 88