Skip to content

Att komma igång med CSRD

Att komma igång med CSRD-arbetet kan verka väldigt överväldigande och ibland även dyrt. Det är ett omfattande regelverk och inte alltid det lättaste att läsa och förstå sig på. Det är viktigt att komma igång i tid för att få en effektiv process som också är compliant när direktivet börja gälla för just er.

Här hjälper vi dig att närmare förstå vilka delar som man kan dela in processen i, där allt börjar med väsentlighetsanalysen, och även vad som kan vara viktigt att ha i åtanke innan man sätter igång.

Att komma igång med CSRD

Att komma igång med CSRD-arbetet kan verka väldigt överväldigande och ibland även dyrt. Det är ett omfattande regelverk och inte alltid det lättaste att läsa och förstå sig på. Det är viktigt att komma igång i tid för att få en effektiv process som också är compliant när direktivet börja gälla för just er.

Här hjälper vi dig att närmare förstå vilka delar som man kan dela in processen i, där allt börjar med väsentlighetsanalysen, och även vad som kan vara viktigt att ha i åtanke innan man sätter igång.

Att komma igång

Hållbarhetscykeln

Förenklat kan man dela in processen att ta fram en hållbarhetsrapport i enlighet med CSRD  i fyra faser  (se bild till höger). Det är emellertid viktigt att komma ihåg att hållbarhetsarbetet är en iterativ process som kontinuerligt kommer att förbättras. Oavsett vilken ambitionsnivå man lägger sig på, kommer det under vägens gång att dyka upp insikter som behöver inkorporeras i hållbarhetsrapporten kommande år. Dels kan sådana justeringar behöva göras för att vara compliant med direktivet eller också då det kan vara i företagets intresse att göra om det innebär fördelar som gynnar företaget, såsom exempelvis konkurrensfördelar.

Om vi tänker oss att man har gjort en hållbarhetsrapport i enlighet med CSRD-kraven hittar man ofta som exempel fler datapunkter, analysområden och stakeholders under processens gång. Därför är förhållningssättet ”krypa, gå, spring” bra att förhålla sig till för att utveckla arbetet över tid. Risken för att inte vara compliant blir avsevärt lägre, du får den naturliga iterativa utvecklingen av hållbarhetsarbetet och med stor säkerhet kommer det bli billigare och mindre tidskrävande.

Att komma igång

Hållbarhetscykeln

Förenklat kan man dela in processen att ta fram en hållbarhetsrapport i enlighet med CSRD  i fyra faser  (se bild ovan). Det är emellertid viktigt att komma ihåg att hållbarhetsarbetet är en iterativ process som kontinuerligt kommer att förbättras. Oavsett vilken ambitionsnivå man lägger sig på, kommer det under vägens gång att dyka upp insikter som behöver inkorporeras i hållbarhetsrapporten kommande år. Dels kan sådana justeringar behöva göras för att vara compliant med direktivet eller också då det kan vara i företagets intresse att göra om det innebär fördelar som gynnar, företaget såsom exempelvis konkurrensfördelar.

Om vi tänker oss att man har gjort en hållbarhetsrapport i enlighet med CSRD-kraven hittar man ofta som exempel fler datapunkter, analysområden och stakeholders under processens gång. Därför är förhållningssättet ”krypa, gå, spring” bra att förhålla sig till för att utveckla arbetet över tid. Risken för att inte vara compliant blir avsevärt lägre, du får den naturliga iterativa utvecklingen av hållbarhetsarbetet och med stor säkerhet kommer det bli billigare och mindre tidskrävande.

Att komma igång

Vad kan jag börja med?

Att komma igång

Vad kan jag börja med?

 1. Börja med väsentlighetsanalysen

Som tidigare nämnt är det första steget att göra en väsentlighetsanalys. Det är ofta många intressenter som behöver vara med i processen vilket gör det viktigt att börja i tid.

 1. Ha koll på ESRS

I ESRS finns olika standarder som är uppdelat i ESG (Environmental, Social och Governance). Environmental har fem standarder, Social har fyra och Governance har en. Det finns obligatoriska upplysningspunkter, under ESRS 2, som alla behöver rapportera på i kombination med de som ska ses över under väsentlighetsanalysen.

 1. Börja samla in data

För de flesta bolag gäller det att rapportera för verksamhetsåret 2025, men det nya direktivet innebär ett väldigt omfattande arbete med att samla in all data. CSRD ställer också stora krav på processer, målsättningar och spårbarhet i data, så det är att föredra att påbörja arbetet i tid för att säkerställa rätt rutiner och processer. 300 av de potentiella 1144 datapunkter som CSRD omfattar är obligatoriska för samtliga företag att rapportera på, oavsett vad resultatet av väsentlighetsanalysen blir, så man kan börja där.

Vill du ha hjälp med

väsenslighetsanalysen?

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med en dubbel väsentlighetsanalys

 1. Börja med väsentlighetsanalysen

Som tidigare nämnt är det första steget att göra en väsentlighetsanalys. Det är ofta många intressenter som behöver vara med i processen vilket gör det viktigt att börja i tid.

 1. Ha koll på ESRS

I ESRS finns olika standarder som är uppdelat i ESG (Environmental, Social och Governance). Environmental har fem standarder, Social har fyra och Governance har en. Det finns obligatoriska upplysningspunkter, under ESRS 2, som alla behöver rapportera på i kombination med de som ska ses över under väsentlighetsanalysen.

 1. Börja samla in data

För de flesta bolag gäller det att rapportera för verksamhetsåret 2025, men det nya direktivet innebär ett väldigt omfattande arbete med att samla in all data. CSRD ställer också stora krav på processer, målsättningar och spårbarhet i data, så det är att föredra att påbörja arbetet i tid för att säkerställa rätt rutiner och processer. 300 av de potentiella 1144 datapunkter som CSRD omfattar är obligatoriska för samtliga företag att rapportera på, oavsett vad resultatet av väsentlighetsanalysen blir, så man kan börja där.

Vill du ha hjälp med

väsenslighetsanalysen?

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med en dubbel väsentlighetsanalys

Att komma igång

Behöver ni hjälp att komma igång?

Att komma igång

Behöver ni hjälp att komma igång?

Pelle Sandö

Partner & Affärsutvecklare

076-778 46 88

pelle.sando@affingo.se

Vad Affingo kan hjälpa till med

Våra rådgivare och hållbarhetskonsulter hjälper dig att göra resan till att leva upp till CSRD:s krav. Vi erbjuder bland annat:

 • Utbildningar inom CSRD
 • Insikter och självskattning för dig som vill komma igång med CSRD
 • Dubbel väsentlighetsanalys
  • Gap-analys inom CSRD och ESRS 
 • Datainsamling och systemstöd
 • Hållbarhetsstrategi
 • Utveckling och implementering av hållbarhetspolicy
 • Stöd i beräkningar för bland annat CO2 och energi
 • Projektledning i processer och förändringsarbete

Vad Affingo kan hjälpa till med

Våra rådgivare hjälper dig att göra resan till att leva upp till CSRD:s krav. Vi erbjuder bland annat:

 • Utbildningar inom CSRD
 • Insikter och självskattning för dig som vill komma igång med CSRD
 • Väsentlighetsanalys med dubbel materialitet
  • Gap-analys inom CSRD och ESRS 
 • Datainsamling och systemstöd
 • Strategi & hållbarhetspolicy
 • Stöd i beräkningar för bl.a. CO2 och energi
 • Projektledning i processer och förändringsarbete

Pelle Sandö

Partner & Affärsutvecklare

076-778 46 88

pelle.sando@affingo.se

Effektiv hållbarhet

Mer om CSRD

Datainsamling

Affingo har mer än 10 års erfarenhet av effektiv datainsamling. Läs mer om våra lösningar och lärdomar från våra – bland annat kring insamling av Scope 3 data.

Hållbarhetswebinar - On-demand!

I detta on-demand webinar diskuterar vi betydelsen av, utmaningar och möjligheterna med hållbarhetsrapportering, gällande CSRD direktivet, för både samhälle och företag. Vi  presenterar lösningar och lärdomar från våra kunder.

Vad är CSRD?

Här kan du läsa mer om vad CSRD innebär, hur och när ni som företag påverkas.