Skip to content

Affingo kan data & hållbarhet

Affingo har över tio års erfarenhet av att automatisera såväl intern som extern datainsamling åt några av Sveriges största bolag. Vi har genom våra uppdrag, erfarenhet inom många av de områden som ryms under beteckningen ESG (Environmental, social and governance). Vi kan CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), har arbetat med miljöledningssystem och HR-data. Vi kan hjälpa er organisation med den kanske svåraste och mest tidskrävande delen i hållbarhetsrapporteringen - Scope 3 och datainsamling av indirekta utsläpp.

Affingo kan data & hållbarhet

Affingo har över tio års erfarenhet av att automatisera såväl intern som extern datainsamling åt några av Sveriges största bolag. Vi har genom våra uppdrag, erfarenhet inom många av de områden som ryms under beteckningen ESG (Environmental, social and governance). Vi kan CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), har arbetat med miljöledningssystem och HR-data. Vi kan hjälpa er organisation med den kanske svåraste och mest tidskrävande delen i hållbarhetsrapporteringen - Scope 3 och datainsamling av indirekta utsläpp.

Datainsamling

Automatiserad datainsamling i Microsoft-suiten

Det finns många fördelar med att ha allt i standardprodukter som i Microsoft. Affingo har en lösning för datainsamling där allt samlas i en sharepoint-portal. Från den automatiserar man datainsamlingen med Power Automate, man kan samla och strukturera data från excel-filer som kommer exempelvis leverantörer eller andra inrapportörer och allt skräddarsys efter hur just er verksamhet fungerar. Man kan också återanvända mycket av de arbetssätt och struktur som man redan har vilket gör att det blir billigt, och till det slipper man löpande systemkostnader. 

Det finns andra fördelar med att ha det i Microsofts standardprodukter. Både användare som arbetar i systemet och inrapportörer som ska skicka in data får ett bekant gränssnitt. Det är också lätt att koppla på nya datakällor och vidareutveckla funktionalitet.

Eftersom vi installerar och sätter upp allt i er internmiljö äger ni också datan och investerar i den egna infrastrukturen, vilket gör att ni inte är beroende av tredjepart. 

Det finns många fördelar med att ha allt i standardprodukter som i Microsoft. Affingo har en lösning för datainsamling där allt samlas i en sharepoint-portal. Från den automatiserar man datainsamlingen med Power Automate, man kan samla och strukturera data från excel-filer som kommer exempelvis leverantörer eller andra inrapportörer och allt skräddarsys efter hur just er verksamhet fungerar. Man kan också återanvända mycket av de arbetssätt och struktur som man redan har vilket gör att det blir billigt, och till det slipper man löpande systemkostnader. 

Det finns andra fördelar med att ha det i Microsofts standardprodukter. Både användare som arbetar i systemet och inrapportörer som ska skicka in data får ett bekant gränssnitt. Det är också lätt att koppla på nya datakällor och vidareutveckla funktionalitet.

Eftersom vi installerar och sätter upp allt i er internmiljö äger ni också datan och investerar i den egna infrastrukturen, vilket gör att ni inte är beroende av tredjepart. 

Datainsamling

SustaInsight

Affingos lösning för datainsamling är heter SustaInsight. Grundprinciperna för SustaInsight visualiseras i bilden nedan.

Datainsamling

Huvudprinciper för datainsamling

Affingo har mer än 10 års erfarenhet från stora och komplexa projekt för datainsamling, och från det har vi fått med en del generella insikter. Det finns ett antal saker att tänka på kopplat till att få en väl fungerande och effektiv datainsamling som är omfattande. Dels gäller det att ha gemensamma definitioner och genomgående använda samma format för att inte få problem med datakvalité. Det gäller också att ha ett väl fungerande attesteringsflöde kombinerat med användarrättigheter så att det blir tydligt vem som gör vad för att minska riskerna med att få ut fel slutdata.

Två andra saker som också viktiga att ha koll på, vilket även är krav enligt direktivet, är progressmätning och spårbarhet. Vid revision krävs att man kan redogöra för varifrån data kommer, hur man gjort beräkningar etc. Progressmätningen har två syften då det delvis underlättar kontrollen över vad som faktiskt har samlats in och vad som saknas för en fullständig rapport. Det gör att man kan fokusera tiden på rätt saker, såsom att arbeta proaktivt med schablonisering och extrapolering eller riktad kommunikation. Det är också ett krav att kunna redogöra för hur mycket av de redovisade hållbarhets-KPI:erna som kommer direkt från källan (s.k. primärdata) och hur mycket som kommer från beräkningar och antaganden (s.k. sekundärdata). CSRD kräver även att företaget har mål med tillhörande aktiviteter för att på årlig basis öka andelen primärdata.

Affingo har mer än 10 års erfarenhet från stora och komplexa projekt för datainsamling, och från det har vi fått med en del generella insikter. Det finns ett antal saker att tänka på kopplat till att få en väl fungerande och effektiv datainsamling som är omfattande. Dels gäller det att ha gemensamma definitioner och genomgående använda samma format för att inte få problem med datakvalité. Det gäller också att ha ett väl fungerande attesteringsflöde kombinerat med användarrättigheter så att det blir tydligt vem som gör vad för att minska riskerna med att få ut fel slutdata.

Två andra saker som också viktiga att ha koll på, vilket även är krav enligt direktivet, är progressmätning och spårbarhet. Vid revision krävs att man kan redogöra för varifrån data kommer, hur man gjort beräkningar etc. Progressmätningen har två syften då det delvis underlättar kontrollen över vad som faktiskt har samlats in och vad som saknas för en fullständig rapport. Det gör att man kan fokusera tiden på rätt saker, såsom att arbeta proaktivt med schablonisering och extrapolering eller riktad kommunikation. Det är också ett krav att kunna redogöra för hur mycket av de redovisade hållbarhets-KPI:erna som kommer direkt från källan (s.k. primärdata) och hur mycket som kommer från beräkningar och antaganden (s.k. sekundärdata). CSRD kräver även att företaget har mål med tillhörande aktiviteter för att på årlig basis öka andelen primärdata.

Datainsamling

Strategisk datainsamling för CSRD över tid

All data som är möjlig att hämta från system förenklar datainsamlingen genom att det blir mer effektivt. Till en början kommer det i leverantörskedjan vara svårt att direkt hämta in data och därför blir det lätt en väldigt omfattande manuell insamling.

En del av data, som bör samlas in enligt väsentlighetsanalysen, kommer också behöva schabloniseras då en fullständig datainsamling är så när på omöjlig att uppnå. CSRD säger dock att företag ska sträva efter att ha så lite s.k. sekundärdata (ex. schabloniseringar) som möjligt och uppmanas till att kontinuerligt minska andelen sekundärdata.¨

Ikapp med att fler företag omfattas och kontinuerligt kommer att förbättra sin datastruktur kopplat till CSRD kommer det också bli enklare att koppla upp mot API:er för att automatiskt hämta in data om vi tittar ett par år framåt. Mängden data som manuellt behöver hämtas in genom kontakt med inrapportör, exempelvis leverantörer, kommer därav att minska.

Av de potentiella 1144 datapunkter som behöver samlas in är mycket kvalitativ data i form av text. Därför behövs en portal som både strukturera både kvalitativ och kvantitativ data för att kunna göra beräkningar, där det också är enkelt att koppla in fler dataset. Samtidigt är effektiviseringar kring den manuella datainsamlingen väl behövliga de första åren för att kunna lägga tiden på andra nödvändiga aktiviteter.

Därför rekommenderar oftast våra kunder att man sätter upp all struktur i den egna miljön för att slippa vara inlåst i andra system med löpande kostnader. Allt beror dock lite på vad väsentlighetsanalysen visar, hur mycket tid som finns att sätta upp allt och tid företaget själv har att lägga på det.

Pelle Sandö

Partner & Affärsutvecklare

076-778 46 88

pelle.sando@affingo.se

Kontakta oss så berättar vi mer

Vad det gäller datainsamling, analys och rapport är det något vi kan väldigt väl och det finns inget riktigt ”one-fits-all”, så vi kan hjälpa till att rådge kring för- och nackdelar med att köpa in system, bygga upp en struktur med automation i den interna miljön eller att ha en mer manuell insamlingsprocess, allt utifrån vad som passar just er bäst.

Våra rådgivare kan hjälpa er med exempelvis; 

  • Utbildningar inom CSRD
  • Insikter och självskattning för dig som vill komma igång med CSRD
  • Dubbel väsentlighetsanalys
    • Gap-analys inom CSRD och ESRS 
  • Datainsamling och systemstöd
  • Hållbarhetsstrategi
  • Utveckling och implementering av hållbarhetspolicy
  • Stöd i beräkningar för bland annat CO2 och energi
  • Projektledning i processer och förändringsarbete

Kontakta oss så berättar vi mer!

Vad det gäller datainsamling, analys och rapport är det något vi kan väldigt väl och det finns inget riktigt ”one-fits-all”, så vi kan hjälpa till att rådge kring för- och nackdelar med att köpa in system, bygga upp en struktur med automation i den interna miljön eller att ha en mer manuell insamlingsprocess, allt utifrån vad som passar just er bäst.

Pelle Sandö

Partner & Affärsutvecklare

076-778 46 88

pelle.sando@affingo.se

Effektiv hållbarhet

Mer om CSRD

Att komma igång

Att komma igång med CSRD är utmanande sett till dess omfattning. Principen ”krypa-gå-spring” är att föredra och vi kan hjälpa er att ta rätt första steg

Hållbarhetswebinar - On-demand!

I detta on-demand webinar diskuterar vi betydelsen av, utmaningar och möjligheterna med hållbarhetsrapportering, gällande CSRD direktivet, för både samhälle och företag. Vi  presenterar lösningar och lärdomar från våra kunder.

Vad är CSRD?

Här kan du läsa mer om vad CSRD innebär, hur och när ni som företag påverkas.