Skip to content

SUCCESS STORY - ENERGI

Hållbart energibolag

Affingo sparar både tid och pengar åt Vattenfallkoncernen med en effektivare datainsamling och rapportering av hållbarhetsdata.

Jan Johansson som är ansvarig för konsolidering av hållbarhetsdata för hela Vattenfall-koncernen behövde en lösning för att hantera många datafiler i Excel och få en bättre överblick över insamlingsprocessen, som var manuell och resurskrävande. Utifrån de krav som Vattenfall hade kring sin hållbarhetsrapportering utvecklade Affingo en lösning där flera olika typer av hållbarhetsdata samlades under en och samma applikation. När både analys, rapportering och datainsamling gjordes i ett och samma användargränssnitt helt baserad på Microsoft-plattformen så sparade man inte bara mycket tid, Vattenfall slapp också oroa sig för problem kring datakvalité och såg lättare vad det var som brast i insamlingsprocessen.

Lösningen gör så att de rapporteringsansvariga runt om i organisationen själva kan ladda ner sina formulär och ladda upp sin hållbarhetsdata direkt i användargränssnittet. En fördel med ett sånt verktyg är att man sköter både analys och inrapportering från samma ställe. Samtidigt ser rapporteringsansvariga var data hamnar och kan göra de analyser som krävs för att underlätta rapporteringen både internt och externt. En del av den insamlade datan rapporteras sedan externt som en del av Vattenfalls publika årsredovisning.

De ansvariga kan enkelt jämföra med föregående period, eller jämföra sig med andra avdelningar för att utvärdera vilket genomslag hållbarhetsarbetet har i den egna organisationen. Vi på Affingo tror att det här sättet att arbeta på är något som leder till inkludering och engagemang hos alla berörda medarbetare. Ett enkelt och strukturerat arbetsätt är något som hjälper Vattenfall ett steg närmare hållbarhetsarbete i vardagen och en tydligare väg mot en mer hållbar verksamhet.

Verktyget omfattas också av en verifieringsprocess med tillhörande struktur. Detta är viktigt för att kunna dela ut ansvar i organisationen, ungefär som en ombudsroll i olika nivåer i verksamheten. På så sätt ser man till att rätt personer har verifierat informationens giltighet. Vattenfall arbetar enligt ”four-eyes principle” vilket innebär att minst två personer ska ha inspekterat den hållbarhetsinformation som rapporteras. All data samlas in och sparas och blir därmed en naturlig del av lösningen. Att kunna styra över struktur och vad som samlas in i verktyget är även en stark anledning till att hantera insamlingen och bygga lösningen på Power-plattformen. Tidigare hade Vattenfall även testat andra plattforms-lösningar men inte lyckats få det att fungera enligt de behov man hade. Vattenfall såg tydliga fördelar med att ta fram en egen plattform som var enkel att administrera och bygga vidare på.

energiindustrin-process-2.png

Hållbart energibolag

Affingo sparar både tid och pengar åt Vattenfallkoncernen med en effektivare datainsamling och rapportering av hållbarhetsdata.

Jan Johansson som är ansvarig för konsolidering av hållbarhetsdata för hela Vattenfall-koncernen behövde en lösning för att hantera många datafiler i Excel och få en bättre överblick över insamlingsprocessen, som var manuell och resurskrävande. Utifrån de krav som Vattenfall hade kring sin hållbarhetsrapportering utvecklade Affingo en lösning där flera olika typer av hållbarhetsdata samlades under en och samma applikation. När både analys, rapportering och datainsamling gjordes i ett och samma användargränssnitt helt baserad på Microsoft-plattformen så sparade man inte bara mycket tid, Vattenfall slapp också oroa sig för problem kring datakvalité och såg lättare vad det var som brast i insamlingsprocessen.

Lösningen gör så att de rapporteringsansvariga runt om i organisationen själva kan ladda ner sina formulär och ladda upp sin hållbarhetsdata direkt i användargränssnittet. En fördel med ett sånt verktyg är att man sköter både analys och inrapportering från samma ställe. Samtidigt ser rapporteringsansvariga var data hamnar och kan göra de analyser som krävs för att underlätta rapporteringen både internt och externt. En del av den insamlade datan rapporteras sedan externt som en del av Vattenfalls publika årsredovisning.

De ansvariga kan enkelt jämföra med föregående period, eller jämföra sig med andra avdelningar för att utvärdera vilket genomslag hållbarhetsarbetet har i den egna organisationen. Vi på Affingo tror att det här sättet att arbeta på är något som leder till inkludering och engagemang hos alla berörda medarbetare. Ett enkelt och strukturerat arbetsätt är något som hjälper Vattenfall ett steg närmare hållbarhetsarbete i vardagen och en tydligare väg mot en mer hållbar verksamhet.

Verktyget omfattas också av en verifieringsprocess med tillhörande struktur. Detta är viktigt för att kunna dela ut ansvar i organisationen, ungefär som en ombudsroll i olika nivåer i verksamheten. På så sätt ser man till att rätt personer har verifierat informationens giltighet. Vattenfall arbetar enligt ”four-eyes principle” vilket innebär att minst två personer ska ha inspekterat den hållbarhetsinformation som rapporteras. All data samlas in och sparas och blir därmed en naturlig del av lösningen. Att kunna styra över struktur och vad som samlas in i verktyget är även en stark anledning till att hantera insamlingen och bygga lösningen på Power-plattformen. Tidigare hade Vattenfall även testat andra plattforms-lösningar men inte lyckats få det att fungera enligt de behov man hade. Vattenfall såg tydliga fördelar med att ta fram en egen plattform som var enkel att administrera och bygga vidare på.

För att lära dig mer om Affingos lösning, läs mer här!