Skip to content

CSRD- och ESRS-rapportering

Företagens hållbarhetsrapportering har ställts inför en ny utmaning: Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD-direktivet). CSRD är ett nytt EU direktiv inom hållbarhetsrapportering. Direktivets syfte är att öka tillgängligheten av information kring företagens påverkan på, exempelvis, sociala och miljömässiga frågor. 

CSRD i praktiken

CSRD innebär att företag och organisationer måste rapportera enligt de nya europeiska hållbarhetsstandarder; European sustainability reporting standards (ESRS)

Du kan läsa mer om CSRD på Europakomissionens hemsida.

ESRS ska leda till jämförbar, tillgänglig, och kvalitativ information från företagen om dess påverkan på människor och miljön. Rapporteringen hoppas kunna öka transparensen och jämförbarheten genom att företag nu kommer behöva rapportera kring mer omfattande upplysningar och information kopplad till hållbarhet än vad dagens rapportering kräver. 

ESRS idag

Den första uppsättning med 12 utkast på European Sustainability Reporting Standards (ESRS) har publicerats av European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).

Du kan hitta ESRS här.

EFRAG är gruppen som har fått i uppdrag av EU-kommissionen att utveckla standarder för hållbarhetsrapportering. 

CSRD i praktiken

CSRD innebär att företag och organisationer måste rapportera enligt de nya europeiska hållbarhetsstandarder; European sustainability reporting standards (ESRS)

Du kan läsa mer om CSRD på Europakomissionens hemsida.

ESRS ska leda till jämförbar, tillgänglig, och kvalitativ information från företagen om dess påverkan på människor och miljön. Rapporteringen hoppas kunna öka transparensen och jämförbarheten genom att företag nu kommer behöva rapportera kring mer omfattande upplysningar och information kopplad till hållbarhet än vad dagens rapportering kräver. 

ESRS idag

Den första uppsättning med 12 utkast på European Sustainability Reporting Standards (ESRS) har publicerats av European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).

Du kan hitta ESRS här.

EFRAG är gruppen som har fått i uppdrag av EU-kommissionen att utveckla standarder för hållbarhetsrapportering. 

595A7924-2-1-e1681212565570.jpg

Utmaningar - från NFRD till CSRD

Den främsta förändringen som ESRS och CSRD innebära att fler företag i EU behöver rapportera kring hållbarhet. Tidigare omfattades cirka 11 700 företag men när CSRD kommer i full kraft kommer det omfatta ungefär 50 000 företag. Stora svenska företag är mer förberedda än andra länder eftersom Sverige sänkte tröskeln för det förra rapporteringskravet (Non-Financial Reporting Directive NFRD). Detta innebär dock inte att svenska företag inte utmanas i sitt sätt att rapportera kring hållbarhet. Fler svenska företag påverkas och de nya kravens omfattning är betydligt mer krävande vilket leder till utmaningar.  

Företag bör undersöka vid vilken tid de kommer påverkas av CSRD, eftersom olika stora företag kommer påverkas vid olika tidpunkt. Den första kullen av företag är de som inkluderades i NFRD kraven, och dessa måste rapportera enligt CSRD redan räkenskapsår 2024. Efter detta är det viktigt att företagen undersöker deras egen verksamhet och börjar planera hur de kommer implementera kraven. 

Läs mer om förändringar i hållbarhetsdirektivet här

Utmaningar - från NFRD till CSRD

Den främsta förändringen som ESRS och CSRD innebära att fler företag i EU behöver rapportera kring hållbarhet. Tidigare omfattades cirka 11 700 företag men när CSRD kommer i full kraft kommer det omfatta ungefär 50 000 företag. Stora svenska företag är mer förberedda än andra länder eftersom Sverige sänkte tröskeln för det förra rapporteringskravet (Non-Financial Reporting Directive NFRD). Detta innebär dock inte att svenska företag inte utmanas i sitt sätt att rapportera kring hållbarhet. Fler svenska företag påverkas och de nya kravens omfattning är betydligt mer krävande vilket leder till utmaningar.  

Företag bör undersöka vid vilken tid de kommer påverkas av CSRD, eftersom olika stora företag kommer påverkas vid olika tidpunkt. Den första kullen av företag är de som inkluderades i NFRD kraven, och dessa måste rapportera enligt CSRD redan räkenskapsår 2024. Efter detta är det viktigt att företagen undersöker deras egen verksamhet och börjar planera hur de kommer implementera kraven. 

Läs mer om förändringar i hållbarhetsdirektivet här

Påverkade företag

Påverkade företag

2024

Företag som föll under NFRD. Alltså stora företag av allmänt intresse – dvs. börsnoterade bolag, banker, försäkringsbolag och andra företag som av de nationella myndigheterna utsetts som företag av allmänt intresse där de har över 500 anställda.

2025

Stora företag som uppfyller minst två av följande tre kriterier: (1) en nettoomsättning över 40 miljoner euro, (2) en balansomslutning över 20 miljoner euro, och/eller (3) över 500 anställda.

2026

Stora företag som uppfyller minst två av följande tre kriterier: (1) en nettoomsättning över 40 miljoner euro, (2) en balansomslutning över 20 miljoner euro, och/eller (3) över 250 anställda.

2027

Små och medelstora företag noterade på reglerad marknadsplats samt små och icke-komplexa kreditinstitut och captivebolag.

2024

Företag som föll under NFRD. Alltså stora företag av allmänt intresse – dvs. börsnoterade bolag, banker, försäkringsbolag och andra företag som av de nationella myndigheterna utsetts som företag av allmänt intresse där de har över 500 anställda.

2025

Stora företag som uppfyller minst två av följande tre kriterier: (1) en nettoomsättning över 40 miljoner euro, (2) en balansomslutning över 20 miljoner euro, och/eller (3) över 500 anställda

2026

Stora företag som uppfyller minst två av följande tre kriterier: (1) en nettoomsättning över 40 miljoner euro, (2) en balansomslutning över 20 miljoner euro, och/eller (3) över 250 anställda.

2027

Små och medelstora företag noterade på reglerad marknadsplats samt små och icke-komplexa kreditinstitut och captivebolag.

Effektiv hållbarhet

Mer om CSRD

Att komma igång

Vill du komma igång med ert arbete för att vara compliant mot CSRD? Läs mer om de insikter vi fått från våra kunduppdrag och få en överblick över processens olika delar.

Hållbarhetswebinar - On-demand!

I detta on-demand webinar diskuterar vi betydelsen av, utmaningar och möjligheterna med hållbarhetsrapportering, gällande CSRD direktivet, för både samhälle och företag. Vi  presenterar lösningar och lärdomar från våra kunder.

Väsentlighetsanalys

Läs mer om dubbel väsentlighetsanalys och hur vi kan hjälpa er