Skip to content

Väsentlighetsanalys

Det första steget att ta i arbetet med CSRD är väsentlighetsanalysen. Denna process är inte bara ett första steg i att identifiera och prioritera de hållbarhetsfrågor som är mest betydelsefulla för både er verksamhet och era intressenter utan också en startpunkt för att uppfylla CSRD-kraven. Genom att fokusera på det väsentliga, det vill säga det stakeholders har störst möjlighet att influera och det som företaget har störst påverkan på, kan ni skapa större värde och effektivitet i ert hållbarhetsarbete.

Väsentlighetsanalys

Det första steget att ta i arbetet med CSRD är väsentlighetsanalysen. Denna process är inte bara ett första steg i att identifiera och prioritera de hållbarhetsfrågor som är mest betydelsefulla för både er verksamhet och era intressenter utan också en startpunkt för att uppfylla CSRD-kraven. Genom att fokusera på det väsentliga, det vill säga det stakeholders har störst möjlighet att influera och det som företaget har störst påverkan på, kan ni skapa större värde och effektivitet i ert hållbarhetsarbete.

Väsentlighetsanalys

Affingo hjälper er

Väsentlighetsanalys

Affingo hjälper er

Kontakta oss så berättar vi mer

Affingo kan hjälpa er att få väsentlighetsanalysen på plats och vår process innefattar 6 faser (se bild nedan). Vi tror inte att det finns en lösning som passar perfekt för alla. Vill ni ha hjälp med delar av CSRD-arbetet, rådgivning eller hela arbetet från väsentlighetsanalys till färdig rapport tar vi gärna en dialog för att hitta bästa lösningen för just er. Vi kan även bistå med systemstöd som effektiviserar processen med väsentlighetsnalysen.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer!

Pelle Sandö

Partner & Affärsutvecklare

076-778 46 88

pelle.sando@affingo.se

Vad Affingo kan hjälpa till med

Våra rådgivare och hållbarhetskonsulter hjälper dig att göra resan till att leva upp till CSRD:s krav. Vi erbjuder bland annat:

  • Utbildningar inom CSRD
  • Insikter och självskattning för dig som vill komma igång med CSRD
  • Dubbel väsentlighetsanalys
    • Gap-analys inom CSRD och ESRS 
  • Datainsamling och systemstöd
  • Hållbarhetsstrategi
  • Utveckling och implementering av hållbarhetspolicy
  • Stöd i beräkningar för bland annat CO2 och energi
  • Projektledning i processer och förändringsarbete

Affingo kan hjälpa er att få väsentlighetsanalysen på plats och vår process innefattar 6 faser (se bild nedan). Vi tror inte att det finns en lösning som passar perfekt för alla. Vill ni ha hjälp med delar av CSRD-arbetet, rådgivning eller hela arbetet från väsentlighetsanalys till färdig rapport tar vi gärna en dialog för att hitta bästa lösningen för just er. Vi kan även bistå med systemstöd som effektiviserar processen med väsentlighetsnalysen.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Pelle Sandö

Partner & Affärsutvecklare

076-778 46 88

pelle.sando@affingo.se

Att komma igång

Hållbarhetscykeln

Förenklat kan man dela in processen att ta fram en hållbarhetsrapport i enlighet med CSRD  i fyra faser  (se bild till höger). Det är emellertid viktigt att komma ihåg att hållbarhetsarbetet är en iterativ process som kontinuerligt kommer att förbättras. Oavsett vilken ambitionsnivå man lägger sig på, kommer det under vägens gång att dyka upp insikter som behöver inkorporeras i hållbarhetsrapporten kommande år. Dels kan sådana justeringar behöva göras för att vara compliant med direktivet eller också då det kan vara i företagets intresse att göra om det innebär fördelar som gynnar företaget såsom exempelvis konkurrensfördelar.

Om vi tänker oss att man har gjort en hållbarhetsrapport i enlighet med CSRD-kraven hittar man ofta som exempel fler datapunkter, analysområden och stakeholders under processens gång. Därför är förhållningssättet ”krypa, gå, spring” bra att förhålla sig till för att utveckla arbetet över tid. Risken för att inte vara compliant blir avsevärt lägre, du får den naturliga iterativa utvecklingen av hållbarhetsarbetet och med stor säkerhet kommer det bli billigare och mindre tidskrävande

Att komma igång

Hållbarhetscykeln

Förenklat kan man dela in processen att ta fram en hållbarhetsrapport i enlighet med CSRD  i fyra faser  (se bild ovan). Det är emellertid viktigt att komma ihåg att hållbarhetsarbetet är en iterativ process som kontinuerligt kommer att förbättras. Oavsett vilken ambitionsnivå man lägger sig på, kommer det under vägens gång att dyka upp insikter som behöver inkorporeras i hållbarhetsrapporten kommande år. Dels kan sådana justeringar behöva göras för att vara compliant med direktivet eller också då det kan vara i företagets intresse att göra om det innebär fördelar som gynnar företaget såsom exempelvis konkurrensfördelar.

Om vi tänker oss att man har gjort en hållbarhetsrapport i enlighet med CSRD-kraven hittar man ofta som exempel fler datapunkter, analysområden och stakeholders under processens gång. Därför är förhållningssättet ”krypa, gå, spring” bra att förhålla sig till för att utveckla arbetet över tid. Risken för att inte vara compliant blir avsevärt lägre, du får den naturliga iterativa utvecklingen av hållbarhetsarbetet och med stor säkerhet kommer det bli billigare och mindre tidskrävande

Effektiv hållbarhet

Mer om CSRD

Datainsamling

Affingo har mer än 10 års erfarenhet av effektiv datainsamling. Läs mer om våra lösningar och lärdomar från våra – bland annat kring insamling av Scope 3 data.

Hållbarhetswebinar - On-demand!

I detta on-demand webinar diskuterar vi betydelsen av, utmaningar och möjligheterna med hållbarhetsrapportering, gällande CSRD direktivet, för både samhälle och företag. Vi  presenterar lösningar och lärdomar från våra kunder.

Vad är CSRD?

Här kan du läsa mer om vad CSRD innebär, hur och när ni som företag påverkas.