Skip to content

Spela videoklipp

Lösningar vi erbjuder

Lösningar vi erbjuder

Rapportering till Bolagsverket

Automatisera din organisations rapportering av betalningstider till Bolagsverket som också kan återanvändas år för år.

Inköpsanalys

Förbättra er konkurrenskraft och lönsamhet genom en effektiv och faktabaserad inköpsanalys

Kundservice

Säkerställ nöjda kunder och optimera din verksamhet genom maximalt utnyttjande av data från er organisation

Ekonomi

Effektivisera era ekonomiprocesser med datadriven uppföljning och analys

Process Mining

Effektivisera era processer med Microsoft Power Automate Process Mining

Rapportering till Bolagsverket

Automatisera din organisations rapportering av betalningstider till Bolagsverket som också kan återanvändas år för år.

Inköpsanalys

Förbättra er konkurrenskraft och lönsamhet genom en effektiv och faktabaserad inköpsanalys

Kundservice

Säkerställ nöjda kunder och optimera din verksamhet genom maximalt utnyttjande av data från er organisation

Ekonomi

Effektivisera era ekonomiprocesser med datadriven uppföljning och analys

Process Mining

Effektivisera era processer med Microsoft Power Automate Process Mining 

Lösningar vi erbjuder

Ett urval av våra kunder

Lösningar vi erbjuder

Ett urval av våra kunder

Hör av dig till mig om du vill veta mer!

Markus Schöld 076-778 46 86

Hör av dig till mig om du vill veta mer!

Markus Schöld 076-778 46 86

Rapportering av betalningstider till Bolagsverket

I mars 2022 kom en ny lag som innebär att bolag med 250 anställda eller fler behöver rapportera betalningstider till BolagsverketFör de allra flesta bolag är det väldigt många fakturor som ska sorteras över ett års tid och därtill ska man ha koll på hur många anställda som samtliga underleverantörer har.  Med så stora datamängder och villkor som ska matchas och rapporteras är det tidskrävande på en redan kort satt deadline. Vid utebliven eller sen rapportering riskerar berörda bolag att få betala vite. Affingo har tagit fram en automatiserad lösning för rapportering av betaltider som också kan återanvändas år för år, för att på så sätt minimera nedlagd tid och beroende av kompetens för kommande år.

Rapportering av betalningstider till Bolagsverket

I mars 2022 kom en ny lag som innebär att bolag med 250 anställda eller fler behöver rapportera betalningstider till BolagsverketFör de allra flesta bolag är det väldigt många fakturor som ska sorteras över ett års tid och därtill ska man ha koll på hur många anställda som samtliga underleverantörer har.  Med så stora datamängder och villkor som ska matchas och rapporteras är det tidskrävande på en redan kort satt deadline. Vid utebliven eller sen rapportering riskerar berörda bolag att få betala vite. Affingo har tagit fram en automatiserad lösning för rapportering av betaltider som också kan återanvändas år för år, för att på så sätt minimera nedlagd tid och beroende av kompetens för kommande år.

Rapportering av betalningstider

Bakgrund

Rapportering av betalningstider

Bakgrund

Betalningar från stora bolag till mindre underleverantörer har många gånger skapat problem med likviditeten för små bolag som fått betalt långt efter leverans. Under 2017 gick flertalet stora bolag in i en överenskommelse att betala mindre underleverantörer inom 30 dagar för att lösa problematiken utan att det behövde komma till en lagföring. Problemen har emellertid fortlöpt och den 1 mars 2022 infördes därför en lag om att företag med fler än 249  anställda är skyldiga att rapportera vilka betalningstider de har till sina underleverantörer. Den första rapporteringen av betalningstider till Bolagsverket ska ske under juli-september 2023. Skyldigheten att rapportera dessa uppgifter syftar till att bryta utvecklingen mot allt längre betalningstider i näringslivet och skapa så goda förutsättningar som möjligt för mindre svenska företag att utvecklas och växa. 

Betalningar från stora bolag till mindre underleverantörer har många gånger skapat problem med likviditeten för små bolag som fått betalt långt efter leverans. Under 2017 gick flertalet stora bolag in i en överenskommelse att betala mindre underleverantörer inom 30 dagar för att lösa problematiken utan att det behövde komma till en lagföring. Problemen har emellertid fortlöpt och den 1 mars 2022 infördes därför en lag om att företag med fler än 249  anställda är skyldiga att rapportera vilka betalningstider de har till sina underleverantörer. Den första rapporteringen av betalningstider till Bolagsverket ska ske under juli-september 2023. Skyldigheten att rapportera dessa uppgifter syftar till att bryta utvecklingen mot allt längre betalningstider i näringslivet och skapa så goda förutsättningar som möjligt för mindre svenska företag att utvecklas och växa. 

Rapportering av betalningstider

Vad ska rapporteras

Mätperiodenrapportering av betalningstider är mellan den 1 juli 2022 och 30 juni 2023. E-tjänsten på Bolagsverket öppnar den 1 juli i år och sista dagen att rapportera är den 30 september.  

 • Den genomsnittliga avtalade betalningstiden.
 • Den genomsnittliga faktiska betalningstiden.
 • Den andel fakturor som betalats efter utgången av avtalad betalnings­tid.

Betalningstiderna ska redovisas separat för underleverantörer med:

 • 0–9 anställda
 • 10–49 anställda
 • 50–249 anställda.

Har ni inte redan en lösning på plats är det kort om tid att sammanställa och skapa en rapporterbar fil som kan skickas till Bolagsverket för att inte riskera vite.

Rapportering av betalningstider

Vad ska rapporteras

Mätperiodenrapportering av betalningstider är mellan den 1 juli 2022 och 30 juni 2023. E-tjänsten på Bolagsverket öppnar den 1 juli i år och sista dagen att rapportera är den 30 september.  

 • Den genomsnittliga avtalade betalningstiden.
 • Den genomsnittliga faktiska betalningstiden.
 • Den andel fakturor som betalats efter utgången av avtalad betalnings­tid.

Betalningstiderna ska redovisas separat för underleverantörer med:

 • 0–9 anställda
 • 10–49 anställda
 • 50–249 anställda.

Har ni inte redan en lösning på plats är det kort om tid att sammanställa och skapa en rapporterbar fil som kan skickas till Bolagsverket för att inte riskera vite.

Rapportering av betalningstider

Utmaningar

Stora datamängder 
 • Med så stora datamängder som det handlar om tar det tid att ordna i excel 
 • Denna rapportering görs därför bäst med BI (Qlik eller PowerBI). I affärssytemen eller i datalagret är fakturorna inte transformerade för att kunna enkelt kunna dra ut och skapa en rapporterbar fil 
Kategorisera in alla bolag som fakturerat i storlek (antal anställda) 
 • Fakturor anger inte storlek på bolaget och därför måste varje bolag själv ta reda på hur många anställda samtliga underleverantörer har och kategorisera rätt .
 • Alla fakturor har inte organisationsnummer vilket gör det svårt att göra en enkel match mot Bolagsverkets register 
Kort om tid 
 • Det tar tid att beräkna KPI:er 
 • Mätperioden är slut mitt i semesterperioden och det blir kort om tid att samla all data efter semestern. Därför bör man ha det på plats innan sommaren 
 • Vid sen rapportering utgår vite 
Rapportering årligen 
 • Sätter man upp det själv blir bolaget beroende av att kompetensen finns kvar till kommande år för att inte behöva göra om allt från början.   
 • Tar mycket interna resurser och tid att göra varje år 
 •  
Rapportering av betalningstider

Utmaningar

Stora datamängder 
 • Med så stora datamängder som det handlar om tar det tid att ordna i excel 
 • Denna rapportering görs därför bäst med BI (Qlik eller PowerBI). I affärssytemen eller i datalagret är fakturorna inte transformerade för att kunna enkelt kunna dra ut och skapa en rapporterbar fil 
Kategorisera in alla bolag som fakturerat i storlek (antal anställda) 
 • Fakturor anger inte storlek på bolaget och därför måste varje bolag själv ta reda på hur många anställda samtliga underleverantörer har och kategorisera rätt .
 • Alla fakturor har inte organisationsnummer vilket gör det svårt att göra en enkel match mot Bolagsverkets register 
Kort om tid 
 • Det tar tid att beräkna KPI:er 
 • Mätperioden är slut mitt i semesterperioden och det blir kort om tid att samla all data efter semestern. Därför bör man ha det på plats innan sommaren 
 • Vid sen rapportering utgår vite 
Rapportering årligen 
 • Sätter man upp det själv blir bolaget beroende av att kompetensen finns kvar till kommande år för att inte behöva göra om allt från början.   
 • Tar mycket interna resurser och tid att göra varje år 
 •  
Rapportering av betalningstider

Erbjudande

 • Affingo skapar en fil, färdig att rapportera till Bolagsverket​ 
 • Återanvändbar lösning som kan användas år för år utan handpåläggning​ 
 • Avancerad matchning av företagsnamn mellan leverantörsregister och bolagsverkets register om org.nummer på fakturorna saknas 
Rapportering av betalningstider

Erbjudande

 • Affingo skapar en fil, färdig att rapportera till Bolagsverket​ 
 • Återanvändbar lösning som kan användas år för år utan handpåläggning​ 
 • Avancerad matchning av företagsnamn mellan leverantörsregister och bolagsverkets register om org.nummer på fakturorna saknas 

Vi har skapat ett informationsblad där du hitta mer information om hur ditt företag rapporterar betalningtider till Bolagsverket. Läs mer om vår lösning!

Hör av dig till mig om du vill veta mer!

Jonatan Larsson 070-612 60 82

Hör av dig till mig om du vill veta mer!

Jonatan Larsson 070-612 60 82

Du kan även läsa mer om rapporteringen av betalningstider till Bolagsverket på deras hemsida

Du kan även läsa mer om rapporteringen av betalningstider till Bolagsverket på deras hemsida

Inköp

Förbättra er konkurrenskraft och lönsamhet med en effektiv och faktabaserad inköpsanalys

Inköp

Förbättra er konkurrenskraft och lönsamhet med en effektiv och faktabaserad inköpsanalys

Konsoliderad vy

Effektivisera och harmonisera analysen genom att ha organisationens alla inköp, dagsaktuella såväl som historiska, samlade på en enda plats med ett gemensamt format.

Leverantörsuppföljning

Med tillgänglig och aktuell leverantörsinformation kan inköpare enklare välja licenserade leverantörer, identifiera avvikelser, förutspå och mildra pandemiers konsekvenser samt följa organisationens utveckling mot hållbarhets- och kvalitetsmålen.

Kontraktstäckning

Minska andelen vilda inköp och öka besparingarna genom att ha kontroll på kontrakten.

Processen från initiativ till kontrakt (ITC)

Kartläggning av flödet i upphandlingsprocessen möjliggör effektivare arbete.

Konsoliderad vy

Effektivisera och harmonisera analysen genom att ha organisationens alla inköp, dagsaktuella såväl som historiska, samlade på en enda plats med ett gemensamt format.

This is Tooltip!

Kontraktstäckning

Minska andelen vilda inköp och öka besparingarna genom att ha kontroll på kontrakten.

Leverantörsuppföljning

Med tillgänglig och aktuell leverantörsinformation kan inköpare enklare välja licenserade leverantörer, identifiera avvikelser, förutspå och mildra pandemiers konsekvenser samt följa organisationens utveckling mot hållbarhets- och kvalitetsmålen.

Processen från initiativ till kontrakt (ITC)

Kartläggning av flödet i upphandlingsprocessen möjliggör effektivare arbete.

Inköp

Inköpsanalys

En gedigen inköpsanalys ger ett aktuellt och faktabaserat underlag för de beslut som ska tas av inköpsorganisationen samt harmoniserar och effektiviserar uppföljningen av dessa. Ofta är informationen som efterfrågas spridd mellan olika system och processer. Tidsåtgången för en enhetlig analys och rapportering kan vara stor samtidigt som verksamheten dagligen vill ha färsk data och svar på sina frågor. Vi har lång erfarenhet av att vara delaktiga i kravställandet samt att skapa och implementera framgångsrika inköpsanalyser. Enligt vår erfarenhet blir en inköpsorganisation mer framgångsrik om en BI-lösning implementeras för att:

 • Ha alla inköp på samma ställe
 • Ha kontroll över kontraktstäckningen
 • Följa upp leverantörer
 • Kartlägga processen från initiativ till kontrakt
Inköp

Inköpsanalys

En gedigen inköpsanalys ger ett aktuellt och faktabaserat underlag för de beslut som ska tas av inköpsorganisationen samt harmoniserar och effektiviserar uppföljningen av dessa. Ofta är informationen som efterfrågas spridd mellan olika system och processer. Tidsåtgången för en enhetlig analys och rapportering kan vara stor samtidigt som verksamheten dagligen vill ha färsk data och svar på sina frågor. Vi har lång erfarenhet av att vara delaktiga i kravställandet samt att skapa och implementera framgångsrika inköpsanalyser. Enligt vår erfarenhet blir en inköpsorganisation mer framgångsrik om en BI-lösning implementeras för att:

 • Ha alla inköp på samma ställe
 • Ha kontroll över kontraktstäckningen
 • Följa upp leverantörer
 • Kartlägga processen från initiativ till kontrakt
Inköp

Konsoliderad vy

Informationen som berör en inköpsorganisation finns ofta på olika ställen. Det kan vara olika ERP-system, hemsidor, externa system som är integrerade med leverantörernas system och  Excel-mappar med egengenererad data. Tidsåtgången för en enhetlig sammanställning kan vara stor och ta tid från den viktigare delen; analysen och beslutsfattandet.

Med en BI-lösning automatiserar man processen och minimerar riskerna för fel samtidigt som ledtiderna förkortas kraftigt. När en sådan lösning är implementerad möjliggörs dagsaktuella analyser över företagets alla inköp och inköpsvillkor fördelade på bland annat inköpskategorier, leverantörer, organisation, kostnadstyp och bokföringsperiod.

Vi brukar betona värdet av att kategorisera spenden för att kunden ska få ut det mesta av inköpsanalysen. De organisationer som använder en gemensam kategorisering får ytterligare ett djup i sin analys och kan även arbeta vidare med till exempel Kraljics Matris och andra känslighetsanalyser. 

Vidare är uppfyllandsgraden av själva inköpsvillkoren viktig att följa upp. Betalas fakturorna i tid? Används E-faktura? Utnyttjas de bäst upphandlade villkoren enligt kontrakten? Här har vi sett att det förekommer glapp mellan inköpsavdelningen och finansavdelningens arbete som kan avhjälpas med bättre uppföljning.

Även inköpsorderdata i relation till betalda leverantörsfakturor visar hur det går inom internprojekten och utgör projektprognoser inom PPM (Project performance management). Nyttjandegraden av beställningsvärdet utgör ofta en viktig uppförjningspunkt hos våra kunder och visar på hur viktig inköpsanalysen är för hela organisationen.

Inköp

Konsoliderad vy

Informationen som berör en inköpsorganisation finns ofta på olika ställen. Det kan vara olika ERP-system, hemsidor, externa system som är integrerade med leverantörernas system och  Excel-mappar med egengenererad data. Tidsåtgången för en enhetlig sammanställning kan vara stor och ta tid från den viktigare delen; analysen och beslutsfattandet.

Med en BI-lösning automatiserar man processen och minimerar riskerna för fel samtidigt som ledtiderna förkortas kraftigt. När en sådan lösning är implementerad möjliggörs dagsaktuella analyser över företagets alla inköp och inköpsvillkor fördelade på bland annat inköpskategorier, leverantörer, organisation, kostnadstyp och bokföringsperiod.

Vi brukar betona värdet av att kategorisera spenden för att kunden ska få ut det mesta av inköpsanalysen. De organisationer som använder en gemensam kategorisering får ytterligare ett djup i sin analys och kan även arbeta vidare med till exempel Kraljics Matris och andra känslighetsanalyser. 

Vidare är uppfyllandsgraden av själva inköpsvillkoren viktig att följa upp. Betalas fakturorna i tid? Används E-faktura? Utnyttjas de bäst upphandlade villkoren enligt kontrakten? Här har vi sett att det förekommer glapp mellan inköpsavdelningen och finansavdelningens arbete som kan avhjälpas med bättre uppföljning.

Även inköpsorderdata i relation till betalda leverantörsfakturor visar hur det går inom internprojekten och utgör projektprognoser inom PPM (Project performance management). Nyttjandegraden av beställningsvärdet utgör ofta en viktig uppförjningspunkt hos våra kunder och visar på hur viktig inköpsanalysen är för hela organisationen.

Inköp

Kontraktstäckning

Inköpare har god koll på sina egna kontrakt, men hur ser det ut med kontrakterade belopp och besparingar aggregerat över hela inköpsorganisationen och fördelat över olika inköpskategorier? Det finns stora fördelar i att ha en gemensam kontraktslogg och att analysera dess data. När inköpare delar data kan skalfördelar och förhandlingsfördelar uppnås vid nästa förhandling, vilket kan minska andel vilda inköp och öka besparingarna. Detta möjliggör även att man enkelt kan se hur kontraktstäckningen ser ut framledes och har sett ut historiskt. Behöver organisationen vidta extra åtgärder idag för att ha en bra täckning imorgon?

Vi har erfarenhet av både kravställning av kontraktsloggning såväl som att integrera kontraktsdata i inköpsanalyser. Enligt vår erfarenhet tillförs ett ännu större värde i analysen när resultatet av upphandlingarna sätts i  relation till övrig inköpsdata. Då får man till exempel veta hur de faktiska inköpen förhåller sig till kontrakten och hur framtida kontrakt förhåller sig till affärsplanen.

Inköp

Leverantörsuppföljning

Vad gäller uppföljning av den enskilda leverantören finns det ett flertal punkter som bör tas i beaktning. På aggregerad nivå utgör ofta dessa punkter viktiga KPIer. Det kan röra sig om antalet påskrivna Code of Conduct-avtal, anmälda arbetsplatsolyckor och tillbud, förseningar i leveranser, potentiell utsatthet vid pandemier, betalningsvillkor, organisationsstrukturer, nivå av digital kommunikation, olika typer av utbildningar, koldioxidutsläpp, finansiell gradering med mera.

En inköpsorganisation bör ha möjlighet att få en dagsaktuell status över hur leverantörerna lever upp till villkoren och enkelt kunna jämföra leverantörer med varandra. Enligt vår erfarenhet leder leverantörsuppföljning till att organisationen snabbare utvecklas i enlighet med hållbarhets- och kvalitetsmål.

Vi tror att leverantörsuppföljningen kommer att ta en ännu större plats inom inköpsanalysen efter Covid-19. Att känna till var leverantörers har sin produktion, vilka som är underleverantörer, vilka de huvudsakliga transportvägarna är, vilken kreditvärdighet leverantören har, kallas Supply Chain mapping. Detta kan vara värdefullt att ha koll på för de mest kritiska inköpskategorierna.

Inköp

Kontraktstäckning

Inköpare har god koll på sina egna kontrakt, men hur ser det ut med kontrakterade belopp och besparingar aggregerat över hela inköpsorganisationen och fördelat över olika inköpskategorier? Det finns stora fördelar i att ha en gemensam kontraktslogg och att analysera dess data. När inköpare delar data kan skalfördelar och förhandlingsfördelar uppnås vid nästa förhandling, vilket kan minska andel vilda inköp och öka besparingarna. Detta möjliggör även att man enkelt kan se hur kontraktstäckningen ser ut framledes och har sett ut historiskt. Behöver organisationen vidta extra åtgärder idag för att ha en bra täckning imorgon?

Vi har erfarenhet av både kravställning av kontraktsloggning såväl som att integrera kontraktsdata i inköpsanalyser. Enligt vår erfarenhet tillförs ett ännu större värde i analysen när resultatet av upphandlingarna sätts i  relation till övrig inköpsdata. Då får man till exempel veta hur de faktiska inköpen förhåller sig till kontrakten och hur framtida kontrakt förhåller sig till affärsplanen.

Inköp

Leverantörsuppföljning

Vad gäller uppföljning av den enskilda leverantören finns det ett flertal punkter som bör tas i beaktning. På aggregerad nivå utgör ofta dessa punkter viktiga KPIer. Det kan röra sig om antalet påskrivna Code of Conduct-avtal, anmälda arbetsplatsolyckor och tillbud, förseningar i leveranser, potentiell utsatthet vid pandemier, betalningsvillkor, organisationsstrukturer, nivå av digital kommunikation, olika typer av utbildningar, koldioxidutsläpp, finansiell gradering med mera.

En inköpsorganisation bör ha möjlighet att få en dagsaktuell status över hur leverantörerna lever upp till villkoren och enkelt kunna jämföra leverantörer med varandra. Enligt vår erfarenhet leder leverantörsuppföljning till att organisationen snabbare utvecklas i enlighet med hållbarhets- och kvalitetsmål.

Vi tror att leverantörsuppföljningen kommer att ta en ännu större plats inom inköpsanalysen efter Covid-19. Att känna till var leverantörers har sin produktion, vilka som är underleverantörer, vilka de huvudsakliga transportvägarna är, vilken kreditvärdighet leverantören har, kallas Supply Chain mapping. Detta kan vara värdefullt att ha koll på för de mest kritiska inköpskategorierna.

Inköp

Processen från initiativ till kontrakt (ITC)

Organisationens arbete mellan initiativ och kontrakt utgör i sig viktig information som kan ligga till grund för förbättringar. Här genereras data över ledtider, mötesbokningar, erbjudanden vid olika leverantörskonstellationer och processteg, offererade belopp, arbetsbelastningar och flaskhalsar.

Enligt vår erfarenhet kan denna data användas för att både praktiskt underlätta arbetet samt att identifiera behov av förändringar i själva arbetsprocessen. Exempelvis kan man identifiera ifall leverantörer systematiskt har avvikande beteende under upphandlingsprocessen och identifiera om upphandlingsprocessen kan förkortas. Läs mer om ITC.

Inköp

Processen från initiativ till kontrakt (ITC)

Organisationens arbete mellan initiativ och kontrakt utgör i sig viktig information som kan ligga till grund för förbättringar. Här genereras data över ledtider, mötesbokningar, erbjudanden vid olika leverantörskonstellationer och processteg, offererade belopp, arbetsbelastningar och flaskhalsar.

Enligt vår erfarenhet kan denna data användas för att både praktiskt underlätta arbetet samt att identifiera behov av förändringar i själva arbetsprocessen. Exempelvis kan man identifiera ifall leverantörer systematiskt har avvikande beteende under upphandlingsprocessen och identifiera om upphandlingsprocessen kan förkortas. Läs mer om ITC.

Uppnådda resultat

01

Kortade ledtider till analys och rapportering

02

Ökad kontrakts-täckning och ökade besparingar

03

Säkerställd leverantörs-uppföljning

04

Förbättrad process från initiativ till kontrakt

Uppnådda resultat

01

Kortade ledtider till analys och rapportering

02

Ökad kontrakts-täckning och ökade besparingar

03

Säkerställd leverantörs-uppföljning

04

Förbättrad process från initiativ till kontrakt

Hör av dig till mig om du vill veta mer!

Pelle Sandö 076-778 46 88

Hör av dig till mig om du vill veta mer!

Pelle Sandö 076-778 46 88

Kundservice

Säkerställ nöjda kunder och optimera er verksamhet genom maximalt utnyttjande av data från er organisation

Kundservice

Säkerställ nöjda kunder och optimera er verksamhet genom maximalt utnyttjande av data från er organisation

Bemanning

Säkerställ att den största kostnaden för er verksamhet är på rätt nivå för att leva upp till SLA och budget

Agentuppföljning

Uppdaterad agentuppföljning förbättrar förutsättningarna för era medarbetare

Ekonomiuppföljning

Möjliggör analyser av verksamhetens kostnader på ett säkert sätt för att snabbt kunna agera

SLA-Rapportering

Automatisera er SLA-uppföljning till era uppdragsgivare och frigör tid för att maximera kärnverksamheten

Bemanning

Säkerställ att den största kostnaden för er verksamhet är på rätt nivå för att leva upp till SLA och budget

Agentuppföljning

Uppdaterad agentuppföljning förbättrar förutsättningarna för era medarbetare

Ekonomiuppföljning

Möjliggör analyser av verksamhetens kostnader på ett säkert sätt för att snabbt kunna agera

SLA-Rapportering

Automatisera er SLA-uppföljning till era uppdragsgivare och frigör tid för att maximera kärnverksamheten

Bemanning

Säkerställ att den största kostnaden för er verksamhet är på rätt nivå för att leva upp till SLA och budget

Agentuppföljning

Uppdaterad agentuppföljning förbättrar förutsättningarna för era medarbetare

Ekonomiuppföljning

Möjliggör analyser av verksamhetens kostnader på ett säkert sätt för att snabbt kunna agera

SLA-Rapportering

Automatisera er SLA-uppföljning till era uppdragsgivare och frigör tid för att maximera kärnverksamheten

Genom att utnyttja intern information inom kundservice kan många av de viktigaste administrativa uppgifterna automatiseras, förenklas och därigenom förbättras. Information som idag är outnyttjad kan, om den används på rätt sätt, förbättra bemanningsprognoser, förenkla fakturering samt skapa en grund för realtidsbaserad och anpassningsbar agentuppföljning. Viktigast i en kundtjänst är att kunden som är i kontakt med verksamheten får sitt problem löst på ett effektivt och korrekt sätt för att vara nöjd med interaktionen och då stanna kvar som kund i företaget. Enligt vår erfarenhet säkerställs detta via fyra huvudsakliga grundpelare:

 • Bemanning
 • Agentuppföljning
 • SLA-rapportering
 • Ekonomiuppföljning

Genom att utnyttja intern information inom kundservice kan många av de viktigaste administrativa uppgifterna automatiseras, förenklas och därigenom förbättras. Information som idag är outnyttjad kan, om den används på rätt sätt, förbättra bemanningsprognoser, förenkla fakturering samt skapa en grund för realtidsbaserad och anpassningsbar agentuppföljning. Viktigast i en kundtjänst är att kunden som är i kontakt med verksamheten får sitt problem löst på ett effektivt och korrekt sätt för att vara nöjd med interaktionen och då stanna kvar som kund i företaget. Enligt vår erfarenhet säkerställs detta via fyra huvudsakliga grundpelare:

 • Bemanning
 • Agentuppföljning
 • SLA-rapportering
 • Ekonomiuppföljning
Kundservice

Bemanning

Bemanning är oftast den enskilt största kostnaden för en kundservice. Personalen är ofta uppdelad mellan egen och inhyrd personal vilket leder till att fel prognostisering direkt påverkar kostnaden på sista raden. Bemanning och schemaläggning är en ren balansgång. En för låg bemanning leder till långa kötider och missnöjda kunder medan en hög bemanning medför ökade kostnader och därmed svårigheter att leva upp till den budget som är satt av uppdragsgivare. 

Vi kombinerar historisk volymdata med agenters utfall för att både hjälpa till med att antalet agenter som är på plats är korrekt och vi anpassar även beräkningen baserat på hur de aktuella agenterna tidigare har presterat. Allt för att hitta balansgången mellan kötider och kostnader.

Kundservice

Bemanning

Bemanning är oftast den enskilt största kostnaden för en kundservice. Personalen är ofta uppdelad mellan egen och inhyrd personal vilket leder till att fel prognostisering direkt påverkar kostnaden på sista raden. Bemanning och schemaläggning är en ren balansgång. En för låg bemanning leder till långa kötider och missnöjda kunder medan en hög bemanning medför ökade kostnader och därmed svårigheter att leva upp till den budget som är satt av uppdragsgivare. 

Vi kombinerar historisk volymdata med agenters utfall för att både hjälpa till med att antalet agenter som är på plats är korrekt och vi anpassar även beräkningen baserat på hur de aktuella agenterna tidigare har presterat. Allt för att hitta balansgången mellan kötider och kostnader.

Kundservice

SLA-rapportering

Rapportering från kundservice till uppdragsgivare är ofta en process som till stor del sköts manuellt och därmed tar upp värdefull tid för kompetenta medarbetare som hade kunnat skapa mer värde på annat sätt. Automatisering av SLA-rapportering frigör denna tid samtidigt som ni försäkras om att siffrorna stämmer överens med verkligheten. Det leder också till att rapporteringen inte behöver vänta på långsamma processer utan så fort databaser är uppdaterade kommer ni ha en fullständig rapport att skicka iväg. 
Kundservice

Ekonomiuppföljning

Ekonomiuppföljning och SLA-rapportering hänger samman till stora delar. Med en övergripande uppföljning av agenter och bemanning på plats är det sista steget att implementera ekonomiuppföljning för projekt och kostnadsställen inom organisationen. Det möjliggör en total överblick av verksamhetens kostnader, produktivitet och samtidigt en snabb och automatiserad rapportering till uppdragsgivare. En process som i många organisationer görs manuellt och därmed dröjer det upp till ett par veckor efter månadsslutet innan fakturor kan skickas.

Vi inkluderar uppföljning av projekt, kostnadsställen och resultaträkning i kombination med detaljvyer där varje enskild faktura kan kontrolleras. Vi anser att detta ger optimala möjligheter för att på ett snabbt och säkert sätt kunna analysera verksamhetens kostnader för, i de fall det behövs, sätta in åtgärder innan det är försent. Är det så att ni jobbar mot flera uppdragsgivare har vi även erfarenhet av att automatisera er kostnadsallokering.

Kundservice

SLA-rapportering

Rapportering från kundservice till uppdragsgivare är ofta en process som till stor del sköts manuellt och därmed tar upp värdefull tid för kompetenta medarbetare som hade kunnat skapa mer värde på annat sätt. Automatisering av SLA-rapportering frigör denna tid samtidigt som ni försäkras om att siffrorna stämmer överens med verkligheten. Det leder också till att rapporteringen inte behöver vänta på långsamma processer utan så fort databaser är uppdaterade kommer ni ha en fullständig rapport att skicka iväg. 
Kundservice

Ekonomiuppföljning

Ekonomiuppföljning och SLA-rapportering hänger samman till stora delar. Med en övergripande uppföljning av agenter och bemanning på plats är det sista steget att implementera ekonomiuppföljning för projekt och kostnadsställen inom organisationen. Det möjliggör en total överblick av verksamhetens kostnader, produktivitet och samtidigt en snabb och automatiserad rapportering till uppdragsgivare. En process som i många organisationer görs manuellt och därmed dröjer det upp till ett par veckor efter månadsslutet innan fakturor kan skickas.

Vi inkluderar uppföljning av projekt, kostnadsställen och resultaträkning i kombination med detaljvyer där varje enskild faktura kan kontrolleras. Vi anser att detta ger optimala möjligheter för att på ett snabbt och säkert sätt kunna analysera verksamhetens kostnader för, i de fall det behövs, sätta in åtgärder innan det är försent. Är det så att ni jobbar mot flera uppdragsgivare har vi även erfarenhet av att automatisera er kostnadsallokering.

Kundservice

Agentuppföljning

Agentuppföljningen är en förutsättning för att veta var i organisationen interaktioner hanteras bra och på vilka områden som ledningen behöver göra insatser i form av utbildning eller coaching i större utsträckning. Att som agent kunna prestera enligt sin fulla potential utan tillfredställande uppföljning av ens arbete ser vi som kort och gott omöjligt. Vi bygger en verksamhetsanpassad uppföljning som tar in alla aspekter hos verksamheten, om det är försäljningsmål, antal hanterade ärenden, lösningsgrad eller NPS-mätning från enkätdata spelar ingen roll. För att uppföljningen ska bli så användbar som möjligt kombinerar vi ihop alla mätetal som er organisation är i behov av.

Kundservice

Agentuppföljning

Agentuppföljningen är en förutsättning för att veta var i organisationen interaktioner hanteras bra och på vilka områden som ledningen behöver göra insatser i form av utbildning eller coaching i större utsträckning. Att som agent kunna prestera enligt sin fulla potential utan tillfredställande uppföljning av ens arbete ser vi som kort och gott omöjligt. Vi bygger en verksamhetsanpassad uppföljning som tar in alla aspekter hos verksamheten, om det är försäljningsmål, antal hanterade ärenden, lösningsgrad eller NPS-mätning från enkätdata spelar ingen roll. För att uppföljningen ska bli så användbar som möjligt kombinerar vi ihop alla mätetal som er organisation är i behov av.

Uppnådda resultat

01

Minskad risk för felbemanning

02

Säkerställd SLA-upplevelse

03

Nedkortad tid till fakturering

04

Skräddarsydd agentuppföljning

Uppnådda resultat

01

Minskad risk för felbemanning

02

Säkerställd SLA-upplevelse

03

Nedkortad tid till fakturering

04

Skräddarsydd agentuppföljning

Hör av dig till mig om du vill veta mer!

Markus Schöld 076-778 46 86

Hör av dig till mig om du vill veta mer!

Markus Schöld 076-778 46 86

Ekonomi

Effektiv, datadriven ekonomisk uppföljning & analys

Ekonomi

Effektiv, datadriven ekonomisk uppföljning & analys

Intäkt- & Konstnadsanalys

Möjliggör analyser av verksamhetens kostnader på ett säkert sätt för att snabbt kunna agera.

Effektiv faktureringsautomatisering

Automatisering och analys som har omdefinierat hur man hanterar faktureringsprocessen och mätningen av kundens prestation.

Investeringsstyrning

En lösning som hjälper företag att bättre följa upp och analyserar projekt med fokus på lönsamhet och kostnader.

Intäkt- & Kostnadsanalys

Möjliggör analyser av verksamhetens kostnader på ett säkert sätt för att snabbt kunna agera.

Effektiv Faktureringsautomatisering

Automatisering och analys som har omdefinierat hur man hanterar faktureringsprocessen och mätningen av kundens prestation.

Investeringsstyrning

En lösning som hjälper företag att bättre följa upp och analyserar projekt med fokus på lönsamhet och kostnader.

Ekonomi

Intäkt- & Kostnadsanalys

Vår ekonomiuppföljnings lösning tar dig bortom traditionell rapportering och ger dig interaktiva verktyg för att gräva djupare i dina ekonomiska data och ta bättre beslut. Genom att använda vår lösning kan du effektivisera processer, öka transparens och förbättra din verksamhetsprestation. 

Resultaträkning och Uppföljning av Estimerade Kostnader: Med vår app kan du enkelt följa upp resultaträkningen och analysera hur din verksamhet presterar ekonomiskt. Dessutom ger appen möjlighet att jämföra estimerade (budget/prognos) kostnader med faktiskt utfall, vilket ger dig en klar översikt över hur väl dina projektkostnader hanteras.

Uppföljning av Utfall över Tid: Att ha översikt över hur utfallen förändras över tid är avgörande för framgångsrik verksamhet. Med vår lösning kan du enkelt visualisera och analysera trenden för olika parametrar och ta informerade beslut baserat på långsiktiga prestandadata.

Kunder, Ordrar, Terminaler, Länder och Mer: Vår lösning ger dig en kraftfull uppföljning av dina viktigaste faktorer. Du kan övervaka dina största kunder, hantera ordrar och övervaka terminalaktiviteter samt verksamhet i olika länder. Det ger dig en helhetsbild av din verksamhet och dess prestation.

Fyllnadsgrad på Transport och Lönsamhet per Sträcka och Vikt: Med hjälp av denna lösning kan du noggrant övervaka hur fyllda dina olika fordon är, samt hur lönsamma de är per sträcka och vikt. Detta ger dig möjlighet att optimera dina transportresurser och öka din lönsamhet.

Ekonomi

Intäkt- & Kostnadsanalys

Vår ekonomiuppföljnings lösning tar dig bortom traditionell rapportering och ger dig interaktiva verktyg för att gräva djupare i dina ekonomiska data och ta bättre beslut. Genom att använda vår lösning kan du effektivisera processer, öka transparens och förbättra din verksamhetsprestation. 

Resultaträkning och Uppföljning av Estimerade Kostnader: Med vår app kan du enkelt följa upp resultaträkningen och analysera hur din verksamhet presterar ekonomiskt. Dessutom ger appen möjlighet att jämföra estimerade (budget/prognos) kostnader med faktiskt utfall, vilket ger dig en klar översikt över hur väl dina projektkostnader hanteras.

Uppföljning av Utfall över Tid: Att ha översikt över hur utfallen förändras över tid är avgörande för framgångsrik verksamhet. Med vår lösning kan du enkelt visualisera och analysera trenden för olika parametrar och ta informerade beslut baserat på långsiktiga prestandadata.

Kunder, Ordrar, Terminaler, Länder och Mer: Vår lösning ger dig en kraftfull uppföljning av dina viktigaste faktorer. Du kan övervaka dina största kunder, hantera ordrar och övervaka terminalaktiviteter samt verksamhet i olika länder. Det ger dig en helhetsbild av din verksamhet och dess prestation.

Fyllnadsgrad på Transport och Lönsamhet per Sträcka och Vikt: Med hjälp av denna lösning kan du noggrant övervaka hur fyllda dina olika fordon är, samt hur lönsamma de är per sträcka och vikt. Detta ger dig möjlighet att optimera dina transportresurser och öka din lönsamhet.

Ekonomi

Effektiv Faktureringsautomatisering

Automatisering och analys kan förändra en hel process och förbättra samarbetet med kunder och underleverantörer. Genom att implementera automatisering och skräddarsydda KPI:er tar kundens faktureringsprocess till nästa nivå och skapar en värdefull lösning.

Automatisering av Kundfaktureringsunderlag: Vår lösning innebär en övergång till att automatisera processen för faktureringsunderlag som skickas ut till kunder varje månad. Genom att eliminera manuella steg minskar vi risken för fel, samt att vi också ökar effektiviteten och kundnöjdheten.

Sammanställning av Fakturor från Underleverantörer: Lösningen innefattar att man sammanställer fakturor från underleverantörer. Detta underlättar både samarbetet med underleverantörer, samt skapar ett mervärde gentemot kunderna.

KPI:er för Prestandamätning: För att bättre mäta och optimera prestationen gentemot kunden har vi utvecklat nyckeltal (KPI:er) som är kritiska för deras verksamhet. Exempelvis har vi skapat KPI:er som mäter kostnad per orderrad och kostnad per enhet. Dessa KPI:er ger dig som kund djupgående insikter och möjligheter till kontinuerlig förbättring.

Anpassad Kontoplan för Skräddarsydda Lösningar: För att uppnå en skräddarsydd lösning har vi utvecklad en anpassad kontoplan. Detta gör det möjligt för oss att leverera insikter och rapporter som är direkt relevanta för deras specifika behov och mål.

Ekonomi

Effektiv Fakturerings-automatisering

Automatisering och analys kan förändra en hel process och förbättra samarbetet med kunder och underleverantörer. Genom att implementera automatisering och skräddarsydda KPI:er tar kundens faktureringsprocess till nästa nivå och skapar en värdefull lösning.

Automatisering av Kundfaktureringsunderlag: Vår lösning innebär en övergång till att automatisera processen för faktureringsunderlag som skickas ut till kunder varje månad. Genom att eliminera manuella steg minskar vi risken för fel, samt att vi också ökar effektiviteten och kundnöjdheten.

Sammanställning av Fakturor från Underleverantörer: Lösningen innefattar att man sammanställer fakturor från underleverantörer. Detta underlättar både samarbetet med underleverantörer, samt skapar ett mervärde gentemot kunderna.

KPI:er för Prestandamätning: För att bättre mäta och optimera prestationen gentemot kunden har vi utvecklat nyckeltal (KPI:er) som är kritiska för deras verksamhet. Exempelvis har vi skapat KPI:er som mäter kostnad per orderrad och kostnad per enhet. Dessa KPI:er ger dig som kund djupgående insikter och möjligheter till kontinuerlig förbättring.

Anpassad Kontoplan för Skräddarsydda Lösningar: För att uppnå en skräddarsydd lösning har vi utvecklad en anpassad kontoplan. Detta gör det möjligt för oss att leverera insikter och rapporter som är direkt relevanta för deras specifika behov och mål.

Fördelar Effektiv Faktureringsautomatisering

Ökad Effektivitet genom Automatisering: Genom att automatisera processen för fakturering har man upplevt en dramatisk ökning av effektiviteten. Tidigare tidskrävande uppgifter har nu minimerats, vilket har frigjort värdefull tid och resurser som kan användas mer strategiskt.

Förbättrad Kundnöjdhet: Automatiseringen av faktureringsunderlag och snabbare sammanställning av fakturor har lett till att kunderna får sina fakturor i tid och utan fel. Detta har resulterat i ökad kundnöjdhet och stärkt ryktet som en pålitlig partner.

Smidigt Samarbete med Underleverantörer: Genom att sammanställa fakturor från underleverantörer har vi inte bara effektiviserat interna processen, utan även skapat ett smidigare samarbete med affärspartners. Detta har resulterat i ökad samstämmighet och minskad komplexitet.

Bättre Beslut med KPI-Analys: Införandet av skräddarsydda KPI:er har gett en djupare förståelse för prestation inom olika områden. Kunden kan nu fatta mer välinformerade beslut och vidta åtgärder för att förbättra verksamheten och uppnå målen.

Minskat Manuellt Arbete: Genom att bygga en manuell kontoplan för att skapa skräddarsydda lösningar har vi minskat behovet av manuellt arbete och ökat precisionen i processerna. Detta har frigjort tid som kan fokuseras på mer värdeskapande uppgifter.

Fördelar Effektiv Faktureringsautomatisering

Ökad Effektivitet genom Automatisering: Genom att automatisera processen för fakturering har man upplevt en dramatisk ökning av effektiviteten. Tidigare tidskrävande uppgifter har nu minimerats, vilket har frigjort värdefull tid och resurser som kan användas mer strategiskt.

Förbättrad Kundnöjdhet: Automatiseringen av faktureringsunderlag och snabbare sammanställning av fakturor har lett till att kunderna får sina fakturor i tid och utan fel. Detta har resulterat i ökad kundnöjdhet och stärkt ryktet som en pålitlig partner.

Smidigt Samarbete med Underleverantörer: Genom att sammanställa fakturor från underleverantörer har vi inte bara effektiviserat interna processen, utan även skapat ett smidigare samarbete med affärspartners. Detta har resulterat i ökad samstämmighet och minskad komplexitet.

Bättre Beslut med KPI-Analys: Införandet av skräddarsydda KPI:er har gett en djupare förståelse för prestation inom olika områden. Kunden kan nu fatta mer välinformerade beslut och vidta åtgärder för att förbättra verksamheten och uppnå målen.

Minskat Manuellt Arbete: Genom att bygga en manuell kontoplan för att skapa skräddarsydda lösningar har vi minskat behovet av manuellt arbete och ökat precisionen i processerna. Detta har frigjort tid som kan fokuseras på mer värdeskapande uppgifter.

Ekonomi

Investeringsstyrning

Denna applikation representerar inte bara en rapport; den är en katalysator för förändring och framsteg. Med vår lösning tar vi dina projektanalyser till nästa nivå och möjliggör bättre beslut i realtid. 

Djupgående Projektanalys: Med vår lösning kan du som användare gräva djupt ner i detaljerade projektdata man även få en bra helhetsbild av den taktiska och operativa portföljen (investeringarna). 

Anpassad Visualisering: Vi skräddarsyr och anpassar visualiseringar för att passa kundernas specifika behov. Detta gör att kunden får en dashboard som är anpassat efter deras behov och utmaningar.  

Användarvänlig Design: Applikationen är intuitiv och användarvänlig, vilket gör det enkelt för controllers och olika nivåer av medarbetare och projektledare att dra nytta av dess kraft.

Ekonomi

Investeringsstyrning

Denna applikation representerar inte bara en rapport; den är en katalysator för förändring och framsteg. Med vår lösning tar vi dina projektanalyser till nästa nivå och möjliggör bättre beslut i realtid. 

Djupgående Projektanalys: Med vår lösning kan du som användare gräva djupt ner i detaljerade projektdata man även få en bra helhetsbild av den taktiska och operativa portföljen (investeringarna). 

Anpassad Visualisering: Vi skräddarsyr och anpassar visualiseringar för att passa kundernas specifika behov. Detta gör att kunden får en dashboard som är anpassat efter deras behov och utmaningar.  

Användarvänlig Design: Applikationen är intuitiv och användarvänlig, vilket gör det enkelt för controllers och olika nivåer av medarbetare och projektledare att dra nytta av dess kraft.

Dessa KPI:er fungerar som navigationskarta för projektstyrningen. Genom att noggrant övervaka och analysera dessa nyckeltal kan man ta beslut baserade på fakta och minimera risken för avvikelser. De hjälper att hålla projektgruppen på rätt spår och sträva efter en framgångsrik och välmående projektportfölj. 

Dessa KPI:er fungerar som navigationskarta för projektstyrningen. Genom att noggrant övervaka och analysera dessa nyckeltal kan man ta beslut baserade på fakta och minimera risken för avvikelser. De hjälper att hålla projektgruppen på rätt spår och sträva efter en framgångsrik och välmående projektportfölj. 

Verkliga Kostnader/Intäkter YTD

Detta nyckeltal ger en översikt över de faktiska kostnaderna och intäkterna fram till det nuet (Year-To-Date). Genom att jämföra dem med budgeter och prognoser kan man snabbt identifiera eventuella avvikelser och vidta nödvändiga åtgärder.

Återstående Prognos

Denna KPI hjälper verksamheten att se framåt genom att analysera den återstående prognosen för våra projekt. Genom att förstå hur projekten förväntas utvecklas ekonomiskt i framtiden kan man vidta proaktiva åtgärder för att hålla sig inom budget och säkerställa framgång i projektet.

Ledtider

Ledtider är en avgörande faktor för projektframgång. Genom att analysera ledtider för olika faser av projekten kan man identifiera flaskhalsar och effektivisera processerna. Kortare ledtider leder till ökad effektivitet och nöjdare kunder.

Antal Projekt per Tidsläge och Kategori

Detta nyckeltal ger en överblick över hur många projekt man har i olika tidslägen och kategorier. Det ger insikter i arbetsbelastning och resursfördelning, vilket är avgörande för att optimera projektportföljen.

Verkliga Kostander/Intäkter YTD

Detta nyckeltal ger en översikt över de faktiska kostnaderna och intäkterna fram till det nuet (Year-To-Date). Genom att jämföra dem med budgeter och prognoser kan man snabbt identifiera eventuella avvikelser och vidta nödvändiga åtgärder.

Återstående Prognos

Denna KPI hjälper verksamheten att se framåt genom att analysera den återstående prognosen för våra projekt. Genom att förstå hur projekten förväntas utvecklas ekonomiskt i framtiden kan man vidta proaktiva åtgärder för att hålla sig inom budget och säkerställa framgång i projektet.

Ledtider

Ledtider är en avgörande faktor för projektframgång. Genom att analysera ledtider för olika faser av projekten kan man identifiera flaskhalsar och effektivisera processerna. Kortare ledtider leder till ökad effektivitet och nöjdare kunder.

Antal projekt per tidslägen och kategorier

Detta nyckeltal ger en överblick över hur många projekt man har i olika tidslägen och kategorier. Det ger insikter i arbetsbelastning och resursfördelning, vilket är avgörande för att optimera projektportföljen.

Hör av dig till mig om du vill veta mer!

Jonatan Larsson 070-612 60 82

Hör av dig till mig om du vill veta mer!

Jonatan Larsson 070-612 60 62