Skip to content

Hållbarhetsrapportering

Affingo kan data och hållbarhet

Affingo har över tio års erfarenhet av att automatisera såväl intern som extern datainsamling åt några av Sveriges största bolag. Vi har genom våra uppdrag, erfarenhet inom många av de områden som ryms under beteckningen ESG (Environmental, social, and governance). Vi kan CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), har arbetat med miljöledningssystem och HR-data. Vi kan hjälpa er organisation med den kanske svåraste och mest tidskrävande delen i hållbarhetsrapporteringen – Scope 3 och datainsamling av indirekta utsläpp. Vi minskar tidsåtgången för hållbarhetsansvarig och dennes tid med minst 50 % och kvalitetssäkrar process och data som samlas in genom huvudsakligen nedanstående punkter:

  • Att identifiera gapet av information som fattas för en rapportering av hög kvalité
  • Struktur och processer som förenklar hantering av datainsamling 
  • Kvalitetssäkrar och visualiserar vad som ännu har kommit in, vad som behöver verifieras och vilka ni saknar data från
  • Automatiserar notiser som ska gå ut till samtliga berörda av datainsamlingen, inklusive automatiserade uppföljningar, påminnelser och godkännanden
  • Gör beräkningar i de fall primärdata saknas från insamlingspunkter

Affingo kan data och hållbarhet

Affingo har över tio års erfarenhet av att automatisera såväl intern som extern datainsamling åt några av Sveriges största bolag. Vi har genom våra uppdrag, erfarenhet inom många av de områden som ryms under beteckningen ESG (Environmental, social, and governance). Vi kan CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), har arbetat med miljöledningssystem och HR-data. Vi kan hjälpa er organisation med den kanske svåraste och mest tidskrävande delen i hållbarhetsrapporteringen – Scope 3 och datainsamling av indirekta utsläpp. Vi minskar tidsåtgången för hållbarhetsansvarig och dennes tid med minst 50 % och kvalitetssäkrar process och data som samlas in genom huvudsakligen nedanstående punkter:

  • Att identifiera gapet av information som fattas för en rapportering av hög kvalité
  • Struktur och processer som förenklar hantering av datainsamling samt minskar tid och resurser som krävs
  • Kvalitetssäkrar och visualiserar vad som ännu har kommit in, vad som behöver verifieras och vilka ni saknar data från
  • Automatiserar notiser som ska gå ut till samtliga berörda av datainsamlingen, inklusive automatiserade uppföljningar, påminnelser och godkännanden
  • Göre beräkningar i de fall primärdata saknas från insamlingspunkter

Kunder vi hjälpt

Kunder vi hjälpt

Skalbar lösning

Affingos lösning byggs in i er miljö, vilket ger er full kontroll över data och plattform. Det gör lösningen mer skalbar, flexibel och modifierbar utan beroende av tredjepart. Exempelvis förenklar det att göra justeringar utifrån eventuella lagändringar. 

Skalbar lösning

Vår lösning byggs också in i er egen miljö så att ni har full kontroll på data och plattformen vilket i sin tur ger många fördelar. Då ni själva äger applikationen och alla integrerade lösningar så förenklar det att göra justeringar utifrån eventuella nya uppdateringar i lagen, det blir mer skalbart, flexibelt och modifierbart utan beroende av tredjepart. 

Läs mer om Affingos lösning

Jonatan Larsson

Business Development Representative

jonatan.larsson@affingo.se

070-612 60 82