Skip to content

Hållbarhetsrapportering

Allt på en plats

Vi hjälper er med att:
 • Få allting samlat till ett ställe
 • Skapa den struktur som krävs för att rapportera enligt CSRD 
 • Särskilj olika typer av hållbarhetsdata såsom primärdata, sekundärdata och schabloner
 • Utvärdera er datakvalité
 • Få en tydlig uppfattning kring hur långt ni kommit i insamlingen

Allt på en plats

Vi hjälper er med att:
 • Få allting samlat till ett ställe
 • Skapa den struktur som krävs för att rapportera enligt CSRD
 • Särskilj olika typer av hållbarhetsdata såsom primärdata, sekundärdata och schabloner
 • Utvärdera er datakvalité
 • Få en tydlig uppfattning kring hur långt ni kommit i insamlingen

Datainsamling

Vi hjälper er med att:
 • Mäta och visualisera hur långt insamlingen har kommit
 • Verifiera och därefter automatiskt ladda in data till er rapport
 • Utveckla datainsamling för Scope 3 utifrån era förutsättningar:
  • Nå alla leverantörer med ett knapptryck
  • Schemalägg automatiska notiser 
  • Skapa flöden för påminnelser och andra aktiviteter
  • Identifiera olika typer av leverantörer och prioritera rätt utsläpp

Datainsamling​

Vi hjälper er med att:
 • Mäta och visualisera hur långt insamlingen har kommit
 • Verifiera och därefter automatiskt ladda in data till er rapport
 • Utveckla datainsamling för Scope 3 utifrån era särskilda förutsättningar:
  • Nå alla leverantörer med ett knapptryck
  • Schemalägg automatiska notiser
  • Skapa flöden för påminnelser och andra aktiviteter
  • Identifiera olika typer av leverantörer och prioritera rätt utsläpp

GAP-/Väsentlighetsanalys

Vi hjälper er att identifiera gapen mellan er befintliga hållbarhetsrapportering och det nya direktivet CSRD. Vi kan genomföra väsentlighetsanalys och samtidigt rådge er om tekniska förutsättningar och datastrukturella utmaningar. Vi kan prioritera utsläpp efter storleksordning, genomföra energiberäkningar, kalkylera schabloner och kombinera data för att ni ska få en komplett rapport. 

GAP-/Väsentlighetsanalys​

Vi hjälper er att identifiera gapen mellan er befintliga hållbarhetsrapportering och det nya direktivet CSRD. Vi kan genomföra väsentlighetsanalys och samtidigt rådge er om tekniska förutsättningar och datastrukturella utmaningar. Vi kan prioritera utsläpp efter storleksordning, genomföra energiberäkningar, kalkylera schabloner och kombinera data för att ni ska få en komplett rapport. 

För implementationsprocess, läs mer här!

För implementationsprocess, läs mer här!

Jonatan Larsson

Business Development Representative

jonatan.larsson@affingo.se

070-612 60 82