Skip to content

Företagsutveckling

Företagsutveckling

Bakgrund

Många medelstora och större bolag lägger ner ansenliga resurser på att manuellt kartlägga och beskriva sina processer (ett så kallad happy flow) och utifrån detta bedöma hur de kan förbättra och effektivisera sin verksamhet och därmed utvecklas som bolag. Utmaningen med ett kallat “happy flow är att de sällan stämmer helt överens med verkligheten och därför blir svåra att agera på. Varje gång vi utför något på vår dator eller i affärssystemen lämnas digitala fotavtryck som ger oss en objektiv bild av hur vi arbetar. Dessa avtryck går med hjälp av Process Mining att visualisera och analysera, vilket är en förutsättning för att sedan automatisera och effektivisera. Det är detta vi övergripande kallar för företagsutveckling. 

Företagsutveckling

Bakgrund

Många medelstora och större bolag lägger ner ansenliga resurser på att manuellt kartlägga och beskriva sina processer (ett så kallad happy flow) och utifrån detta bedöma hur de kan förbättra och effektivisera sin verksamhet och därmed utvecklas som bolag. Utmaningen med ett kallat “happy flow är att de sällan stämmer helt överens med verkligheten och därför blir svåra att agera på. Varje gång vi utför något på vår dator eller i affärssystemen lämnas digitala fotavtryck som ger oss en objektiv bild av hur vi arbetar. Dessa avtryck går med hjälp av Process Mining att visualisera och analysera, vilket är en förutsättning för att sedan automatisera och effektivisera. Det är detta vi övergripande kallar för företagsutveckling. 

Microsoft Process Mining

Microsoft har nyligen lanserat sin banbrytande Power Automate Process Mining, ett kraftfullt verktyg som snabbt har blivit en rekommenderad lösning enligt Gartner för Process Mining. Genom att ingå i Microsoft Power Platform blir det ett enkelt tillägg till er befintliga infrastruktur och strategi. Du kan läsa mer om Microsoft Power Automate Process Mining på Microsofts hemsida.

Nedan ser du ett exempel, gjort med Microsoft Process Mining, av ett fakturaflöde.

Microsoft Process Mining

Microsoft har nyligen lanserat sin banbrytande Power Automate Process Mining, ett kraftfullt verktyg som snabbt har blivit en rekommenderad lösning enligt Gartner för Process Mining. Genom att ingå i Microsoft Power Platform blir det ett enkelt tillägg till er befintliga infrastruktur och strategi. Du kan läsa mer om Microsoft Power Automate Process Mining på Microsofts hemsida.

Nedan ser du ett exempel, gjort med Microsoft Process Mining, av ett fakturaflöde.

Företagsutveckling

Processutveckling & analys

Nedan bild beskriver de ingående stegen i vår metod för att arbeta och genomföra företagsutveckling hos våra kunder hela vägen från uppstart till en effektivare verksamhet. Arbetet börjar med kartläggning av nuvarande processer för att hitta flaskhalsar och förbättringsområden. Med hjälp av automation och AI effektiviserar man affärsprocesser samtidigt som man ständigt mäter effekten av de genomförda förändringarna. Detta är en iterativ process som mynnar ut till optimerade processer och minskade kostnader. 

Företagsutveckling

Processutveckling & analys

Nedan bild beskriver de ingående stegen i vår metod för att arbeta och genomföra företagsutveckling hos våra kunder hela vägen från uppstart till en effektivare verksamhet. Arbetet börjar med kartläggning av nuvarande processer för att hitta flaskhalsar och förbättringsområden. Med hjälp av automation och AI effektiviserar man affärsprocesser samtidigt som man ständigt mäter effekten av de genomförda förändringarna. Detta är en iterativ process som mynnar ut till optimerade processer och minskade kostnader. 

Ta steget mot en effektivare och automatiserad framtid med Affingos Process Mining-lösningar baserade på Microsofts Power Automate Process Mining. 

Ta steget mot en effektivare och automatiserad framtid med Affingos Process Mining-lösningar baserade på Microsofts Power Automate Process Mining. 

Hör av dig till mig om du vill veta mer!

Johannes Vallgårda 073-929 73 41

Hör av dig till mig om du vill veta mer!

Johannes Vallgårda 073-929 73 41