Skip to content

Processutveckling

Processutveckling

Bakgrund

Många företag investerar stora resurser i att manuellt skapa diagram över sina processer (kända som ”happy flow”) för ökad effektivitet. Utmaningen med ”happy flow” är att de sällan återspeglar verkligheten helt och blir därför svåra att agera på. Varje digital interaktion på datorer eller affärssystem genererar digitala fotspår som ger en objektiv bild av arbetsmetodiken. Med hjälp av Process Mining kan dessa fotspår visualiseras och analyseras, vilket är en grundförutsättning för att sedan automatisera och effektivisera.

Process Mining

Bakgrund

Många företag investerar stora resurser i att manuellt skapa diagram över sina processer (kända som ”happy flow”) för ökad effektivitet. Utmaningen med ”happy flow” är att de sällan återspeglar verkligheten helt och blir därför svåra att agera på. Varje digital interaktion på datorer eller affärssystem genererar digitala fotspår som ger en objektiv bild av arbetsmetodiken. Med hjälp av Process Mining kan dessa fotspår visualiseras och analyseras, vilket är en grundförutsättning för att sedan automatisera och effektivisera.

Microsoft Process Mining

Microsoft har nyligen lanserat Power Automate Process Mining, ett verktyg som snabbt har blivit en rekommenderad lösning enligt Gartner för Process Mining. Genom att integreras med Microsoft Power plattformen blir det en enkel tilläggstjänst till er befintliga infrastruktur och strategi.

Mer information om Microsoft Power Automate Process Mining kan du hitta HÄR.

Till höger finns ett exempel på ett fakturaflöde skapat med Microsoft Process Mining.

Microsoft Process Mining

Microsoft har nyligen lanserat Power Automate Process Mining, ett verktyg som snabbt har blivit en rekommenderad lösning enligt Gartner för Process Mining. Genom att integreras med Microsoft Power plattformen blir det en enkel tilläggstjänst till er befintliga infrastruktur och strategi.

Mer information om Microsoft Power Automate Process Mining kan du hitta HÄR.

Till höger finns ett exempel på ett fakturaflöde skapat med Microsoft Process Mining.

Processutveckling

Processutveckling & analys

Vi har skapat en visualisering av de olika stegen i ett framgångsrikt Process Mining-arbete – från uppstart till ett effektivare bolag. Arbetet inleds med att kartlägga befintliga processer för att identifiera flaskhalsar och förbättringsområden. Genom att använda automation och artificiell intelligens effektiviseras affärsprocesserna samtidigt som förändringarnas effekter ständigt mäts. Detta är en iterativ process som leder till optimerade processer och minskade kostnader.

Processutveckling

Processutveckling & analys

Vi har skapat en visualisering av de olika stegen i ett framgångsrikt Process Mining-arbete – från uppstart till ett effektivare bolag. Arbetet inleds med att kartlägga befintliga processer för att identifiera flaskhalsar och förbättringsområden. Genom att använda automation och artificiell intelligens effektiviseras affärsprocesserna samtidigt som förändringarnas effekter ständigt mäts. Detta är en iterativ process som leder till optimerade processer och minskade kostnader.

Hos Affingo har vi länge arbetat för att optimera processernas effektivitet genom traditionell beslutsfattande. Genom att införa det senaste kraftfulla Process Mining-verktyget öppnar vi upp nya möjligheter för djupare insikter i era processer. Detta verktyg ger er inte bara förmågan att identifiera och åtgärda ineffektiviteter utan också att automatisera era processer med hjälp av teknologier som artificiell intelligens – allt inom en användarvänlig plattform.

Ta det avgörande steget mot en mer effektiv och automatiserad framtid med Affingos Process Mining-lösningar, som bygger på Microsofts Power Automate Process Mining.

Hos Affingo har vi länge arbetat för att optimera processernas effektivitet genom traditionell beslutsfattande. Genom att införa det senaste kraftfulla Process Mining-verktyget öppnar vi upp nya möjligheter för djupare insikter i era processer. Detta verktyg ger er inte bara förmågan att identifiera och åtgärda ineffektiviteter utan också att automatisera era processer med hjälp av teknologier som artificiell intelligens – allt inom en användarvänlig plattform.

Ta det avgörande steget mot en mer effektiv och automatiserad framtid med Affingos Process Mining-lösningar, som bygger på Microsofts Power Automate Process Mining.

Hör av dig till mig om du vill veta mer!

Johannes Vallgårda 073-929 73 41

Hör av dig till mig om du vill veta mer!

Johannes Vallgårda 073-929 73 41