Skip to content

Rapportering av betalningstider
till Bolagsverket

 

I mars 2022 kom en ny lag som innebär att bolag med 250 anställda eller fler behöver rapportera betalningstider till BolagsverketFör de allra flesta bolag är det väldigt många fakturor som ska sorteras över ett års tid och därtill ska man ha koll på hur många anställda som samtliga underleverantörer har.  Med så stora datamängder och villkor som ska matchas och rapporteras är det tidskrävande på en redan kort satt deadline. Vid utebliven eller sen rapportering riskerar berörda bolag att få betala vite. Affingo har tagit fram en automatiserad lösning för rapportering av betaltider som också kan återanvändas år för år, för att på så sätt minimera nedlagd tid och beroende av kompetens för kommande år.

 

I mars 2022 kom en ny lag som innebär att bolag med 250 anställda eller fler behöver rapportera betalningstider till BolagsverketFör de allra flesta bolag är det väldigt många fakturor som ska sorteras över ett års tid och därtill ska man ha koll på hur många anställda som samtliga underleverantörer har.  Med så stora datamängder och villkor som ska matchas och rapporteras är det tidskrävande på en redan kort satt deadline. Vid utebliven eller sen rapportering riskerar berörda bolag att få betala vite. Affingo har tagit fram en automatiserad lösning som också kan återanvändas år för år, för att på så sätt minimera nedlagd tid och beroende av kompetens för kommande år.

Bakgrund

Betalningar från stora bolag till mindre underleverantörer har många gånger skapat problem med likviditeten för små bolag som fått betalt långt efter leverans. Under 2017 gick flertalet stora bolag in i en överenskommelse att betala mindre underleverantörer inom 30 dagar för att lösa problematiken utan att det behövde komma till en lagföring. Problemen har emellertid fortlöpt och den 1 mars 2022 infördes därför en lag om att företag med fler än 249  anställda är skyldiga att rapportera vilka betalningstider de har till sina underleverantörer. Den första rapporteringen av betalningstider till Bolagsverket mäts mellan juli 2022 och juni 2023 och ska rapporteras senast 30:e september 2023.  Skyldigheten att rapportera dessa uppgifter syftar till att bryta utvecklingen mot allt längre betalningstider i näringslivet och skapa så goda förutsättningar som möjligt för mindre svenska företag att utvecklas och växa.

Bakgrund

Betalningar från stora bolag till mindre underleverantörer har många gånger skapat problem med likviditeten för små bolag som fått betalt långt efter leverans. Under 2017 gick flertalet stora bolag in i en överenskommelse att betala mindre underleverantörer inom 30 dagar för att lösa problematiken utan att det behövde komma till en lagföring. Problemen har emellertid fortlöpt och den 1 mars 2022 infördes därför en lag om att företag med fler än 249 anställda är skyldiga att rapportera vilka betalningstider de har till sina underleverantörer. Den första rapporteringen av betalningstider till Bolagsverket ska ske under juli-september 2023. Skyldigheten att rapportera dessa uppgifter syftar till att bryta utvecklingen mot allt längre betalningstider i näringslivet och skapa så goda förutsättningar som möjligt för mindre svenska företag att utvecklas och växa. 

Vad ska rapporteras?!

Läs mer om vad som ska rapporteras och Affingos lösning

Läs mer om vad som ska rapporteras och Affingos lösning 

Jonatan Larsson

Business Development Representative

jonatan.larsson@affingo.se

070-612 60 82