Skip to content

Rapportering av betalningstider
till Bolagsverket

 

I mars 2022 kom en ny lag som innebär att bolag med 250 anställda eller fler behöver rapportera betalningstider till BolagsverketFör de allra flesta bolag är det väldigt många fakturor som ska sorteras över ett års tid och därtill ska man ha koll på hur många anställda som samtliga underleverantörer har.  Med så stora datamängder och villkor som ska matchas och rapporteras är det tidskrävande på en redan kort satt deadline. Vid utebliven eller sen rapportering riskerar berörda bolag att få betala vite. Affingo har tagit fram en automatiserad lösning för rapportering av betaltider som också kan återanvändas år för år, för att på så sätt minimera nedlagd tid och beroende av kompetens för kommande år.

 

I mars 2022 kom en ny lag som innebär att bolag med 250 anställda eller fler behöver rapportera betalningstider till BolagsverketFör de allra flesta bolag är det väldigt många fakturor som ska sorteras över ett års tid och därtill ska man ha koll på hur många anställda som samtliga underleverantörer har.  Med så stora datamängder och villkor som ska matchas och rapporteras är det tidskrävande på en redan kort satt deadline. Vid utebliven eller sen rapportering riskerar berörda bolag att få betala vite. Affingo har tagit fram en automatiserad lösning som också kan återanvändas år för år, för att på så sätt minimera nedlagd tid och beroende av kompetens för kommande år.

Bakgrund

Betalningar från stora bolag till mindre underleverantörer har många gånger skapat problem med likviditeten för små bolag som fått betalt långt efter leverans. Under 2017 gick flertalet stora bolag in i en överenskommelse att betala mindre underleverantörer inom 30 dagar för att lösa problematiken utan att det behövde komma till en lagföring. Problemen har emellertid fortlöpt och den 1 mars 2022 infördes därför en lag om att företag med fler än 249  anställda är skyldiga att rapportera vilka betalningstider de har till sina underleverantörer. Den första rapporteringen av betalningstider till Bolagsverket ska ske under juli-september 2023. Skyldigheten att rapportera dessa uppgifter syftar till att bryta utvecklingen mot allt längre betalningstider i näringslivet och skapa så goda förutsättningar som möjligt för mindre svenska företag att utvecklas och växa. 

Bakgrund

Betalningar från stora bolag till mindre underleverantörer har många gånger skapat problem med likviditeten för små bolag som fått betalt långt efter leverans. Under 2017 gick flertalet stora bolag in i en överenskommelse att betala mindre underleverantörer inom 30 dagar för att lösa problematiken utan att det behövde komma till en lagföring. Problemen har emellertid fortlöpt och den 1 mars 2022 infördes därför en lag om att företag med fler än 249 anställda är skyldiga att rapportera vilka betalningstider de har till sina underleverantörer. Den första rapporteringen av betalningstider till Bolagsverket ska ske under juli-september 2023. Skyldigheten att rapportera dessa uppgifter syftar till att bryta utvecklingen mot allt längre betalningstider i näringslivet och skapa så goda förutsättningar som möjligt för mindre svenska företag att utvecklas och växa. 

Vad ska rapporteras

Mätperiodenrapportering av betalningstider är mellan den 1 juli 2022 och 30 juni 2023. E-tjänsten på Bolagsverket öppnar den 1 juli i år och sista dagen att rapportera är den 30 september.  

 • Den genomsnittliga avtalade betalningstiden.
 • Den genomsnittliga faktiska betalningstiden.
 • Den andel fakturor som betalats efter utgången av avtalad betalnings­tid.

Betalningstiderna ska redovisas separat för underleverantörer med:

 • 0–9 anställda
 • 10–49 anställda
 • 50–249 anställda.

Har ni inte redan en lösning på plats är det kort om tid att sammanställa och skapa en rapporterbar fil som kan skickas till Bolagsverket för att inte riskera vite.

Vad ska rapporteras

Mätperiodenrapportering av betalningstider är mellan den 1 juli 2022 och 30 juni 2023. E-tjänsten på Bolagsverket öppnar den 1 juli i år och sista dagen att rapportera är den 30 september.  

 • Den genomsnittliga avtalade betalningstiden.
 • Den genomsnittliga faktiska betalningstiden.
 • Den andel fakturor som betalats efter utgången av avtalad betalnings­tid.

Betalningstiderna ska redovisas separat för underleverantörer med:

 • 0–9 anställda
 • 10–49 anställda
 • 50–249 anställda.

Har ni inte redan en lösning på plats är det kort om tid att sammanställa och skapa en rapporterbar fil som kan skickas till Bolagsverket för att inte riskera vite.

Utmaningar

Stora datamängder 
 • Med så stora datamängder som det handlar om tar det tid att ordna i excel 
 • Denna rapportering görs därför bäst med BI (Qlik eller PowerBI). I affärssytemen eller i datalagret är fakturorna inte transformerade för att kunna enkelt kunna dra ut och skapa en rapporterbar fil 
Kategorisera in alla bolag som fakturerat i storlek (antal anställda) 
 • Fakturor anger inte storlek på bolaget och därför måste varje bolag själv ta reda på hur många anställda samtliga underleverantörer har och kategorisera rätt .
 • Alla fakturor har inte organisationsnummer vilket gör det svårt att göra en enkel match mot Bolagsverkets register 
Kort om tid 
 • Det tar tid att beräkna KPI:er 
 • Mätperioden är slut mitt i semesterperioden och det blir kort om tid att samla all data efter semestern. Därför bör man ha det på plats innan sommaren 
 • Vid sen rapportering utgår vite 
Rapportering årligen 
 • Sätter man upp det själv blir bolaget beroende av att kompetensen finns kvar till kommande år för att inte behöva göra om allt från början.   
 • Tar mycket interna resurser och tid att göra varje år 
 •  

Utmaningar

Stora datamängder 
 • Med så stora datamängder som det handlar om tar det tid att ordna i excel 
 • Denna rapportering görs därför bäst med BI (Qlik eller PowerBI). I affärssytemen eller i datalagret är fakturorna inte transformerade för att kunna enkelt kunna dra ut och skapa en rapporterbar fil 
Kategorisera in alla bolag som fakturerat i storlek (antal anställda) 
 • Fakturor anger inte storlek på bolaget och därför måste varje bolag själv ta reda på hur många anställda samtliga underleverantörer har och kategorisera rätt .
 • Alla fakturor har inte organisationsnummer vilket gör det svårt att göra en enkel match mot Bolagsverkets register 
Kort om tid 
 • Det tar tid att beräkna KPI:er 
 • Mätperioden är slut mitt i semesterperioden och det blir kort om tid att samla all data efter semestern. Därför bör man ha det på plats innan sommaren 
 • Vid sen rapportering utgår vite 
Rapportering årligen 
 • Sätter man upp det själv blir bolaget beroende av att kompetensen finns kvar till kommande år för att inte behöva göra om allt från början.   
 • Tar mycket interna resurser och tid att göra varje år 

 

Erbjudande

 • Affingo skapar en fil, färdig att rapportera till Bolagsverket​ 
 • Återanvändbar lösning som kan användas år för år utan handpåläggning​ 
 • Avancerad matchning av företagsnamn mellan leverantörsregister och bolagsverkets register om org.nummer på fakturorna saknas 

Erbjudande

 • Affingo skapar en fil, färdig att rapportera till Bolagsverket

 • Återanvändbar lösning som kan användas år för år utan handpåläggning​ 

 • Avancerad matchning av företagsnamn mellan leverantörsregister och bolagsverkets register om org.nummer på fakturorna saknas 

Vi har skapat ett informationsblad där du hitta mer information om hur ditt företag rapporterar betalningtider till Bolagsverket. Läs mer om vår lösning!

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Jonatan Larsson

Affärsutveckling och Försäljning

Markus Schöld

Partner

Jonatan Larsson

Affärsutveckling och Försäljning

Markus Schöld

Partner

Du kan även läsa mer om rapporteringen av betalningstider till Bolagsverket på deras hemsida

Du kan även läsa mer om rapporteringen av betalningstider till Bolagsverket på deras hemsida