Process Mining - kartläggning och automation av processer för ökad effektivitet

Webinar

AGENDA

  • Kartläggning av processer för att hitta flaskhalsar 
  • KPI:er för att mäta effektivitet 
  • Demo av Microsoft Process Mining

Hör av dig till mig om du vill veta mer!

Johannes Vallgårda 073-929 73 41

Hör av dig till mig om du vill veta mer!

Johannes Vallgårda 073-929 73 41