Skip to content

Geografiska analyser hjälper Telia att effektivisera sin säljstyrning

I höstas levererade vi på Affingo en BI-lösning i Qlik Sense åt Telia. Applikationen hjälper beslutsfattare att göra sin säljstyrning och säljstrategi mer datadriven samt resurseffektiv med hjälp av Qlik GeoAnalytics. Utöver geografiska analyser ger applikationen djupare inblick i historiska data genom att utföra avancerade analyser såsom tidsserieanalys, upptagningsområdesanalys och konverteringsanalys.

Om du är intresserad av att veta mer eller själv är i behov av mer effektiv säljstyrning, kontakta:

Markus Schöld
Telefon: 076-778 46 88
E-post: markus.schold@affingo.se 

Källa: https://www.qlik.com/us/data-analytics/spatial-analysis