Skip to content

Högst kreditvärdighet!

Vi fick i februari 2023, precis som förra året, betyget AAA i kreditvärdighet. Betyget utses av Bisnode och betyder att Affingo har en god förmåga att möta aktuella
betalningsförpliktelser och är den högst kreditvärdigheten ett aktiebolag kan
få. Vidare ges detta betyg till företag som över tid visar stabilitet, både i
hög-och lågkonjunktur. I år var det cirka 5% av alla bolag som fick betyget
AAA.

För att kunna få AAA betyget krävs att ett företag omsätter mer än två miljoner kronor,
har ett beräknat eget kapital på minst tvåhundratusen kronor och har varit
verksamt i minst tio år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens
genomsnitt. Företaget måste även ha en revisor.