Skip to content

ChatGPT + Qlik = Sant!

Qlik var barbrytande när de för fem år sedan introducerade AI i form av språkteknologi (natural language processing and generation) i sin analysplattform. Plattformens analysfunktioner har förstärkts av helt interaktiv sökning, chatt, samt stöd för flera språk, vilket möjliggjort en generativ AI-upplevelse långt innan det blev så aktuellt som det är idag. 

Idag tar Qlik nästa steg på sin AI-resa i och med att de lanserar en ny serie av OpenAI-kopplingar för att skapa en ChatGPT-upplevelse i Qlik Cloud. Superspännande tycker vi! 

Du kan läsa mer om detta på Qliks hemsida.

Här kan du se en video om de nya OpenAI-kopplingarna: