Skip to content
TimeXtenders nya AI verktyg: XPilot

TimeXtenders nya AI verktyg: XPilot

XPilot kommer att möjliggöra för TimeXtender-användare att ställa frågor, hitta relevant innehåll medan de arbetar och felsöka i realtid. XPilot är menad att vara en medhjälpare för utvecklare, fungerande som en användarmanual och kunskapsbas kombinerad i en bekväm lösning. AI-produkten är avsedd att minska icke-värdeskapande tid och förbättra användbarheten när man arbetar med verktyget.

Även om Xpilot är relativt nytt erbjudande kommer AI-produkten enligt TimeXtender att fortsätta att uppdateras och förbättras till en robust och intuitiv applikation som kommer att innehålla all information som har funnits i TimeXtender-kunskapsbasartiklar, communityforum och anomyserade supportärenden.

Du kan testa XPilot här: https://xpilot.timextender.com/

Vill du läsa mer om XPilot kan du besöka dessa sidor: