Skip to content

Introduktion

AI är inte längre bara ett teknologiskt begrepp; det är en affärsmöjlighet. För personer i ledande befattning representerar artificiell intelligens en nyckel till att transformera och stärka företagsstrategin. Genom att integrera AI i er verksamhet kan ni inte bara möta dagens utmaningar utan också forma framtiden för er organisation.

Fördelar för Företagsledare:

Nedan lista är exempel på vilka fördelar som går att realisera genom att använda AI på rätt sätt.

  • Minskad Kostnad: Genom att automatisera upprepade uppgifter kan ni effektivisera er verksamhet och minska arbetskostnader.
  • Ökad Effektivitet: AI möjliggör snabbare och mer exakta beslut genom analys av stora mängder data på kort tid.
  • Bättre Beslut: Genom att tillhandahålla insikter baserade på prediktiv analys stödjer AI strategiska beslutsprocesser.
  • Konkurrensfördel: Företag som omfamnar AI kommer att ha en konkurrensfördel genom att vara mer flexibla och anpassningsbara till marknadens förändringar.
Hur kommer ni igång?

Vi på Affingo har tagit fram ett Story Mapping ramverk som hjälper företagsledningar att enkelt utvärdera olika möjligheter med AI och sedan baserat på det kunna bedöma vilka AI initiativ och förslag är värda att gå vidare med och vilka ska man helt enkelt strunta i att göra.

Story Mapping Ramverk:

Vi börjar med att kartlägga hur processen ser ut idag och hur vi önskar att den ska se ut i framtiden. Vi involverar personer som är väl bekanta med hur processen går till idag samt personer med teknisk kompetens. Genom att använda detta verktyg skapar vi klarhet i vad som kommer förändras vilka resultat vi kan förvänta oss. Story Mapping ramverket innefattar punkt 1 och punkt 2 i nedan flöde. Det är sedan i punkt 3 som man sätter igång med själva implementationen.

Bilden visar hur vi arbetar med implementation av AI-projekt

Vill du veta mer om hur vi på Affingo kan hjälpa dig att komma igång med AI tveka inte att kontakt oss:

Fredrik Ehnö. 076-856 55 69