Skip to content

Väsentlighetsanalys

Affingos 6 steg i väsentlighetsanalysen

Det första steget att ta i arbetet med CSRD är väsentlighetsanalysen. Denna process är inte bara ett första steg i att identifiera och prioritera de hållbarhetsfrågor som är mest betydelsefulla för både er verksamhet och era intressenter utan också en startpunkt för att uppfylla CSRD-kraven. Genom att fokusera på det väsentliga, det vill säga det stakeholders har störst möjlighet att influera och det som företaget har störst påverkan på, kan ni skapa större värde och effektivitet i ert hållbarhetsarbete.

 

Affingo kan hjälpa er att få väsentlighetsanalysen på plats och processen innefattar 6 faser (se bild nedan). Antingen kan vi fungera som stöd genom rådgivning eller också utföra hela arbetet. Vi kan även bistå med systemstöd som effektiviserar processen med väsentlighetsnalysen

Väsentlighetsanalys

Affingos 6 steg i väsentlighetsanalysen

Det första steget att ta i arbetet med CSRD är väsentlighetsanalysen. Denna process är inte bara ett första steg i att identifiera och prioritera de hållbarhetsfrågor som är mest betydelsefulla för både er verksamhet och era intressenter utan också en startpunkt för att uppfylla CSRD-kraven. Genom att fokusera på det väsentliga, det vill säga det stakeholders har störst möjlighet att influera och det som företaget har störst påverkan på, kan ni skapa större värde och effektivitet i ert hållbarhetsarbete.

Affingo kan hjälpa er att få väsentlighetsanalysen på plats och processen innefattar 6 faser (se bild nedan). Antingen kan vi fungera som stöd genom rådgivning eller också utföra hela arbetet. Vi kan även bistå med systemstöd som effektiviserar processen med väsentlighetsnalysen.

Effektiv hållbarhet

Mer om CSRD

Datainsamling

Affingo har mer än 10 års erfarenhet av effektiv datainsamling. Läs mer om våra lösningar och lärdomar från våra – bland annat kring insamling av Scope 3 data.

Hållbarhetswebinar - On-demand!

I detta on-demand webinar diskuterar vi betydelsen av, utmaningar och möjligheterna med hållbarhetsrapportering, gällande CSRD direktivet, för både samhälle och företag. Vi  presenterar lösningar och lärdomar från våra kunder.

Vad är CSRD?

Här kan du läsa mer om vad CSRD innebär, hur och när ni som företag påverkas.

Affingo

Kunder vi hjälpt

Rapportering

Kunder vi hjälpt