Skip to content

SUCCESS STORY - TRANSPORT

Hållbart transportbolag

Hållbara varutransporter med tåg är ett av Essinge rails starkaste kunderbjudande. 

Tågtransport är ett av de mest miljövänliga alternativen vid frakt av varugods och i den nya EU-direktivet CSRD är utsläpp från transporter något som stora företag förväntas rapportera, nå inom Scope 3. Essinge rail har insett att en stor anledning till att välja just tågtransporter är just låga växthusgasutsläpp och lönsamhet. Men hur beräknar man då dem? 

Det finns flera sätt att göra det på men just på Essinge rail har det varit av intresse att hitta en träffsäker och pålitlig metod för att med mer detaljerad information skapa påtryckningar för att välja företagets tjänster. Företaget och deras kunder kan därmed enklare och bättre välja ett mer hållbart alternativ av varutransport och samtidigt uppfylla kraven som följer med ny lagstiftning. 

Affingos lösning är en beräkningsmetod i på plattformen Qliksense och utgör beräkningar på utsläpp kopplat till leverantörers och kunders olika transportmedel. Störst utsläpp sker då varor behöver fraktas med lastbil men för att kunna göra en korrekt riskbedömning och analysera caset utifrån dubbel materialitet, som är ett nytt krav i CSRD, så behöver man genomlysa både lönsamhet med olika transportslag, kostnaden att investera i nya logistiknoder samt utsläppen samtidgt. 

Med hjälp av leverantörsadresser, tågterminalernas adresser, kundens adress, ett API till Googles karttjänster samt funktionen Qlik Geo Analytics har affingo tagit fram en lösning där man med hjälp av avståndet från leverantörerna till terminalerna och avståndet till kunden eller återförsäljaren kan avgöra hur stora utsläppen blir med god precision. 

Hållbart transportbolag

Hållbara varutransporter med tåg är ett av Essinge rails starkaste kunderbjudande. 

Tågtransport är ett av de mest miljövänliga alternativen vid frakt av varugods och i den nya EU-direktivet CSRD är utsläpp från transporter något som stora företag förväntas rapportera, nå inom Scope 3. Essinge rail har insett att en stor anledning till att välja just tågtransporter är just låga växthusgasutsläpp och lönsamhet. Men hur beräknar man då dem? 

Det finns flera sätt att göra det på men just på Essinge rail har det varit av intresse att hitta en träffsäker och pålitlig metod för att med mer detaljerad information skapa påtryckningar för att välja företagets tjänster. Företaget och deras kunder kan därmed enklare och bättre välja ett mer hållbart alternativ av varutransport och samtidigt uppfylla kraven som följer med ny lagstiftning. 

Affingos lösning är en beräkningsmetod i på plattformen Qliksense och utgör beräkningar på utsläpp kopplat till leverantörers och kunders olika transportmedel. Störst utsläpp sker då varor behöver fraktas med lastbil men för att kunna göra en korrekt riskbedömning och analysera caset utifrån dubbel materialitet, som är ett nytt krav i CSRD, så behöver man genomlysa både lönsamhet med olika transportslag, kostnaden att investera i nya logistiknoder samt utsläppen samtidgt. 

Med hjälp av leverantörsadresser, tågterminalernas adresser, kundens adress, ett API till Googles karttjänster samt funktionen Qlik Geo Analytics har affingo tagit fram en lösning där man med hjälp av avståndet från leverantörerna till terminalerna och avståndet till kunden eller återförsäljaren kan avgöra hur stora utsläppen blir med god precision. 

För att lära dig mer om Affingos lösning, läs mer här!