Skip to content

Vårt mål är att göra datadrivet arbetssätt tillgängligt för alla företag. För att uppnå det har vi definierat denna 7-stegsmodell.

I din organisations resa att bli mer datadrivna finns det massor med möjligheter och fallgropar. Efter närmare 30 år i industrin har vi samlat våra erfarenheter för att göra det enklare för dig att nå din organisations mål att bli mer datadrivna.

Det handlar i grunden om att ta effektivare beslut baserat på data och att få ut den kraften i hela organisationen.

Vårt mål är att göra datadrivet arbetssätt tillgängligt för alla företag. För att uppnå det har vi definierat denna 7-stegsmodell.

I din organisations resa att bli mer datadrivna finns det massor med möjligheter och fallgropar. Efter närmare 30 år i industrin har vi samlat våra erfarenheter för att göra det enklare för dig att nå din organisations mål att bli mer datadrivna.

Det handlar i grunden om att ta effektivare beslut baserat på data och att få ut den kraften i hela organisationen.

Förbättra ditt datadrivna beslutsfattande i sju steg

Fastställ vision

Genom att belysa möjligheterna med nya tekniker och para det med er organisations verksamhetsmål och er datastrategi skapar vi tillsammans en genomförbar visionen.
Vad är mest effektfullt för er organisations, era verksamhetsmål och era förutsättningar?

Sätt en plan

I det här steget skapar vi en färdplan för ditt datalandskap. Det är viktigt att välja åtgärder som ger snabba resultat men som också bidrar till dina långsiktiga mål. Tillsammans skapar vi en genomförbar och skalbar plan för att nå era långsiktiga mål.

Förstå behoven

En effektiv datadriven organisation vill man vara. Att inte längre ta beslut baserat på enbart känsla, utan ta välunderbyggda beslut baserat på data. Företag arbetar därför alltmer med nya applikationer och analysverktyg. Vi ser ofta att lösningarna inte anpassade till verksamhetens behov. Vet du vad som ger mest effekt? Är det genom att automatisera en process, skapa en AI/ML-lösningeller genom att verksamheten tillgång till Data analys lösningar.
För ta reda på hur dina löningar och applikationer stöttar slutanvändarna och affärsprocesserna är det nödvändigt att kartlägga verksamhetens behov på ett korrekt sätt.

Sätt plattform

I det här steget läggar vi en framtidssäker grundplattform för din datahantering. Först när grunden är bra kan du börja utveckla applikationer och dashboards. Affingo rekommenderar därför en robust datahanteringsplattform som du kan bygga ut med ytterligare lösningar. Det är viktigt att titta på vad din organisation behöver nu och i framtiden för att kunna göra data tillgänglig för verksamheten på ett kostnadseffektivt Data management.

Utveckla lösning

När syftet med din dashboard och/eller applikation gjorts tydligt är det lika viktigt att se till att designen stämmer väl överens med slutanvändarnas behov och funktionsönskemål. Först då kan du börja utveckla din dashboard och/eller applikation. Genom dessa dataprodukter ska anställda kunna hitta svar på sina frågor och få nya insikter. När organisationen behöver flera dataprodukter är det viktigt att tänka igenom hur man lagrar och bearbetar data

Säkra effektmål

När din applikation eller dashboard går live är det naturligtvis viktigt att användarna kan arbeta med den framgångsrikt. Det är därför det är klokt att förse dem med nödvändig kunskap hur man hanterar verktygen och Datalitteracy. Dessutom är det en bra idé att övervaka användningen av befintliga dataprodukter för att ta reda på om de fortfarande uppfyller behovet och stödjer effektmålen

Optimera & vidareutveckla

Att optimera din datamiljö kräver mycket tid och kunskap. Beroende på dina vidare ambitioner är det bra att fundera över hur du vill klara av detta. Genom att tydligt fördela ansvaret för detta skapar du utrymme att fokusera på vidareutveckling och nya initiativ.

Förbättra ditt datadrivna beslutsfattande i sju steg

Fastställ vision

Genom att belysa möjligheterna med nya tekniker och para det med er organisations verksamhetsmål och er datastrategi skapar vi tillsammans en genomförbar visionen.
Vad är mest effektfullt för er organisations, era verksamhetsmål och era förutsättningar?

Sätt en plan

I det här steget skapar vi en färdplan för ditt datalandskap. Det är viktigt att välja åtgärder som ger snabba resultat men som också bidrar till dina långsiktiga mål. Tillsammans skapar vi en genomförbar och skalbar plan för att nå era långsiktiga mål.

Förstå behoven

En effektiv datadriven organisation vill man vara. Att inte längre ta beslut baserat på enbart känsla, utan ta välunderbyggda beslut baserat på data. Företag arbetar därför alltmer med nya applikationer och analysverktyg. Vi ser ofta att lösningarna inte anpassade till verksamhetens behov. Vet du vad som ger mest effekt? Är det genom att automatisera en process, skapa en AI/ML-lösningeller genom att verksamheten tillgång till Data analys lösningar.
För ta reda på hur dina löningar och applikationer stöttar slutanvändarna och affärsprocesserna är det nödvändigt att kartlägga verksamhetens behov på ett korrekt sätt.

Sätt plattform

I det här steget läggar vi en framtidssäker grundplattform för din datahantering. Först när grunden är bra kan du börja utveckla applikationer och dashboards. Affingo rekommenderar därför en robust datahanteringsplattform som du kan bygga ut med ytterligare lösningar. Det är viktigt att titta på vad din organisation behöver nu och i framtiden för att kunna göra data tillgänglig för verksamheten på ett kostnadseffektivt Data management.

Utveckla lösning

När syftet med din dashboard och/eller applikation gjorts tydligt är det lika viktigt att se till att designen stämmer väl överens med slutanvändarnas behov och funktionsönskemål. Först då kan du börja utveckla din dashboard och/eller applikation. Genom dessa dataprodukter ska anställda kunna hitta svar på sina frågor och få nya insikter. När organisationen behöver flera dataprodukter är det viktigt att tänka igenom hur man lagrar och bearbetar data

Säkra effektmål

När din applikation eller dashboard går live är det naturligtvis viktigt att användarna kan arbeta med den framgångsrikt. Det är därför det är klokt att förse dem med nödvändig kunskap hur man hanterar verktygen och Datalitteracy. Dessutom är det en bra idé att övervaka användningen av befintliga dataprodukter för att ta reda på om de fortfarande uppfyller behovet och stödjer effektmålen

Optimera & vidareutveckla

Att optimera din datamiljö kräver mycket tid och kunskap. Beroende på dina vidare ambitioner är det bra att fundera över hur du vill klara av detta. Genom att tydligt fördela ansvaret för detta skapar du utrymme att fokusera på vidareutveckling och nya initiativ.

Hör av dig om du vill veta mer!

(+46) 76 778 46 88

Hör av dig om du vill veta mer!

(+46) 76 778 46 88