Skip to content

Telia har utvecklat sin förmåga till ”Self-Service” inom BI

”Att utveckla sin förmåga till Self-Service kräver mer än bara en bra verktygsplattform så som Qlik Sense. Det kräver ett annat tänk när man utvecklar applikationer, hur man sätter upp förvaltningsorganisation och inte minst rollbaserad e-utbildning av slutanvändarna för att man skall få det fulla värdet” säger Madeleine Holmlin, Affingos projektledare.

Om du är intresserad att veta mer, kontakta
Markus Schöld
tfn: 076-778 46 88
e-post: markus.schold@affingo.se