Skip to content

Affingo får fortsatt förtroende av Toyota

Ett nytt stort projekt har dragits igång på Toyota. Affingo ska projektleda och bygga ett datalager i TimeXtender, samt rapporter i Power Bi. En del av arbetet kommer att innefatta migrering av befintliga rapporter, men fokus kommer att ligga på att skapa nya insiktsfulla rapporter som kan ge Toyota underlag för beslutsfattande. Syftet med projektet är att öka datadrivenheten hos Toyota. Affingo har haft Toyota som kund sen 2012 där vi har varit delaktiga i deras BI-verksamhet.