Skip to content

UX/UI workshops för att maximera nytta i BI-projekt

Vi tycker att det är viktigt att vi inom Affingo delar med oss av kompetenser och lärdomar vi får ute hos kund. En gång per månad samlas vi på Affingodagar, där en del av dagen fokuseras på just kunskapsdelning. Den senaste Affingodagen presenterade vår kollega Gabriel hur han utförde lyckade UX/UI workshops hos en av våra kunder.

Han genomförde bland annat sessioner med superanvändare där de, genom en digital designmall han själv satt ihop, med enkelhet kunde visualisera hur de ville att slutversionen av datavisualiseringen skulle se ut. Användarna kunde “dra och släppa” färdiga objekt och ge Gabriel relevant information om hur den optimala slutprodukten skulle se ut. Vidare höll Gabriel i en workshop där alla intressenter i BI-projektet fick brainstorma “user stories” i formatet “Som <roll> vill jag <mål/önskan/händelse> för att <syfte>”. Dessa user stories blev sedan prioriterade efter intressenternas behov.

Dessa UX/UI workshops ökade Gabriels förståelse för kundens behov, önskemål och prioriteringar i projektet och skapade förutsättningar för att kunna maximera nyttan han skapade i senare utvecklingsfaser. Bra jobbat Gabriel!