Skip to content

Möt Joel!

Joel började på Affingo för nio månader sen, direkt efter hans examen från Industriell Ekonomi på KTH. På industriell ekonomi gick han en datainriktning och var engagerad i studentlivet, bland annat som direktör för iSpexet.

Joel jobbar just nu på ett av våra större projekt på Toyota där han utvecklar i mjukvaran TimeXtender. Han berättar: Det är en programvara som automatiserar mycket av den kod som behövs för att bygga och driva ett modernt datalager. Det är ett häftigt verktyg som möjliggör mig att bygga ett datalager som hade krävt tusentals rader handknackad kod om jag hade gjort det på traditionellt vis”. Utöver konsultrollen är Joel med i Affingos Rolighetsråd där han arrangerar alla roliga AWs och övriga aktiviteter hos oss.

Joel

Joel tycker att det är väldigt kul att jobba på ett mindre företag, och det var en av anledningarna till varför han valde att jobba på Affingo. Han känner att det är enkelt att påverka och forma hans roll efter sina styrkor och intressen. Joel sa att han får ta ett stort ansvar, samtidigt som han får all den stöttning han behöver från sina kollegor. Vidare nämnde Joel att han även kände att det var nyttigt för honom att tidigt i sin karriär få insyn i flera olika verksamheter och valde därför ett konsultbolag att jobba för. Han la till: ”Som konsult får man pröva på massa olika saker, och samla på sig olika kompetenser. Det tycker jag är kul”. Fortsättningsvis frågade vi Joel vad han tycker är viktigt hos en arbetsgivare, på vilket han svarade: ”Jag tycker det är viktigt att kunna ha en avslappnad relation till chefer och seniora kollegor. Det gör det lätt att våga ställa frågor även om dom riskerar att vara ’dumma’, och få goda råd om man känner sig osäker på någon del av arbetsuppgifterna. Vilket jag känner att jag får på Affingo”.

Sist men inte minst frågade vi Joel om vilka tre ord han skulle använda för att sammanfatta Affingo. Hans svar var ”dynamisk, lärorik och KUL”!