Skip to content

Arbeta Datadrivet

Vi på Affingo hjälper företag att arbeta mer datadrivet. Vi gör detta genom att utgå i från vår sjustegsmodell som hjälper er att komma i gång på ett strukturerat sätt för att arbeta mer datadrivet. Vi har över 15 års erfarenhet av att hjälpa företag få ut mer affärsnytta av sin data och flytta beslutskraften ut i hela verksamheten. Det är i verksamheten som värdet / nyttan  skapas.

En viktig del i detta är att vi alltid utgår ifrån där kunden är idag. Dvs har man redan kommit en bit på vägen i sin resa att arbeta mer datadrivet så tar vi hänsyn och anpassar oss efter det.  Alltid med kundens bästa i fokus.

Arbeta Datadrivet

Vi hjälper företag att arbeta mer datadrivet. Vi gör detta genom att utgå i från vår sjustegs modell som hjälper företag att komma i gång på sin resa mot att arbeta mer datadrivet på rätt sätt. Vi har över 20 års erfarenhet av att hjälpa företag få ut mer affärsnytta av sin data och flytta beslutskraften ut i hela verksamheten.

En viktig del i detta är att vi alltid utgår ifrån vart kunden är idag. Dvs har man redan kommit en bit på vägen i sin resa att arbeta mer datadrivet så tar vi hänsyn till det.  

Att komma igång

7 stegsmodellen

I dagens affärsvärld är det en avgörande framgångsfaktor att arbeta datadrivet för att uppnå konkurrensfördelar och ökad lönsamhet.

Genom att kombinera den senaste tekniken med företagets övergripande verksamhetsmål och en tydlig datastrategi kan vi tillsammans skapa en vision som är både genomförbar och effektiv för att nå önskade resultat. Med en klar förståelse för företagets behov och genom att välja åtgärder som ger både snabba resultat och långsiktiga fördelar skapar vi en tydlig plan för ett robust datalandskap.

Genom att bygga en framtidssäker grundplattform för datahantering och utveckla lösningar som är användarvänliga och funktionella, kan vi optimera användningen av data för att uppnå önskade effektmål. Med kontinuerlig övervakning och optimering av datamiljön kan vi säkerställa att företaget förblir agil och konkurrenskraftig i en snabbt föränderlig affärsklimat. Tillsammans med våra kunder maximerar vi värdet av deras data och ger dom möjlighet att göra intelligenta och säkra affärsbeslut som driver företagets framgång framåt.

datadrivet
Att komma igång

7 stegsmodellen

datadrivet

I dagens affärsvärld är det en en avgörande framgångsfaktor att arbeta datadrivet för att uppnå konkurrensfördelar och ökad lönsamhet. Genom att kombinera den senaste tekniken med företagets övergripande verksamhetsmål och en tydlig datastrategi kan vi skapa en vision som är både genomförbar och effektiv för att nå önskade resultat. Med en klar förståelse för företagets behov och genom att välja åtgärder som ger både snabba resultat och långsiktiga fördelar skapar vi en tydlig plan för ett robust datalandskap.

Att förstå hur datalösningar kan anpassas efter verksamhetens behov är avgörande för att säkerställa framgång. Genom att bygga en framtidssäker grundplattform för datahantering och utveckla lösningar som är användarvänliga och funktionella, kan vi optimera användningen av data för att uppnå önskade effektmål. Med ständig övervakning och optimering av datamiljön kan vi säkerställa att företaget förblir agil och konkurrenskraftig i en snabbt föränderlig affärsmiljö. Tillsammans med våra kunde maximerar vi värdet av deras data och göra intelligenta och säkra affärsbeslut som driver företagets framgång framåt.

Effektiv Data & Analytics

Affingo hjälper er

Effektiv Data & Analytics

Affingo hjälper er

Kontakta oss så berättar vi mer

Affingo kan hjälpa er att arbeta mer datadrivet och skapa en effektiv Data & Analytics som hjälper er att få ut beslutskraften i hela er organisation. 

Vi gör detta genom vårt analytiska ramverk som tillsammans med vår sju stegsmodell är grunden i hur vi hjälper våra kunder att bli mer effektiva.  Vi tror inte att det finns en lösning som passar perfekt för alla utan vi utgår alltid ifrån våra kunders behov och vision. Vill ni ha hjälp med delar av ert dataflöde, rådgivning eller hela arbetet från datakälla till färdig rapport / dashboard tar vi gärna en dialog för att hitta bästa lösningen för just er. 

Kontakta oss så berättar vi gärna mer!

Markus Schöld

Partner & Affärsutvecklare

076-778 46 86

markus.schold@affingo.se

Vad Affingo kan hjälpa till med

Våra affärsutvecklare och konsulter inom Data & Analytics hjälper dig att göra resan till att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat:

  • Ta fram en datastrategi
  • Val av dataplattform utifrån dina specifika behov.
  • Hjälp med att mäta och förbättra data kvaliten.
  • Komma igång med AI&ML
  • Utveckla datamodeller. 
  • Utveckla Dashboards & Rapporter
  • Förvaltning och vidare utveckling av BI miljö.
  • Få ut beslutskraften i verksamheten.

Vi kan hjälpa dig att arbeta mer datadrivet och skapa en effektiv Data & Analytics avdelning som hjälper er att få ut beslutskraften i hela er organisation.  Vi gör detta genom vårt analytiska ramverk som tillsammans med vår sju stegsmodell är grunden i hur vi hjälper våra kunder att bli mer effektiva. 

Datastrategi

Kontakta oss så berättar vi mer!

Markus Schöld

Partner & Affärsutvecklare

076-778 46 86

markus.schold@affingo.se

Effektiv Data & Analytics

Intresserad av att veta mer?

Data & Analytics

Affingo har mer än 15 års erfarenhet av effektiv datainsamling.

Läs mer om hur vi arbetar och vad vi kan hjälpa dig med här.

Vi anpassar alltid våra lösningar utifrån kunden behov och där de befinner sig i nuläget.

AI inspirationswebinar!

I detta on-demand webinar diskuterar vi utmaningar och möjligheterna med som kommer med den nya AI tekniken. 

Användningsområden för AI inom företag

Microsoft CoPilot – möjligheter och demo

Framgångsfaktorer för AI-implementationer

Produkter vi arbetar med

Här kan du läsa mer om vilka produkter vi använder för att hjälpa dig arbeta mer effektivt och datadrivet.

Microsoft Power BI

Qlik

Timextender

Effektiv Data & Analytics

Kunder vi arbetar med