Skip to content

Process Mining

Effektivisera era processer med Microsoft Power Automate Process Mining 

Process Mining

Effektivisera era processer med Microsoft Power Automate Process Mining 

Bakgrund

Många företag lägger stora resurser på att manuellt rita upp sina processer (ett så kallad happy flow) för att planera hur de kan arbeta mer effektivt. Utmaningen med “happy flow är att de sällan stämmer helt överens med verkligheten och blir därför svåra att agera på. Varje gång vi utför något på vår dator eller i affärssystemen lämnas digitala fotavtryck som ger oss en objektiv bild av hur vi arbetar. Dessa avtryck går med hjälp av Process Mining att visualisera och analysera, vilket är en förutsättning för att sedan automatisera och effektivisera.

Bakgrund

Många företag lägger stora resurser på att manuellt rita upp sina processer (ett så kallad happy flow) för att planera hur de kan arbeta mer effektivt. Utmaningen med “happy flow är att de sällan stämmer helt överens med verkligheten och blir därför svåra att agera på. Varje gång vi utför något på vår dator eller i affärssystemen lämnas digitala fotavtryck som ger oss en objektiv bild av hur vi arbetar. Dessa avtryck går med hjälp av Process Mining att visualisera och analysera, vilket är en förutsättning för att sedan automatisera och effektivisera.

Microsoft Process Mining

Microsoft har nyligen lanserat Power Automate Process Mining, ett kraftfullt verktyg som snabbt har blivit en rekommenderad lösning enligt Gartner för Process Mining. Genom att ingå i Microsoft Power Platform blir det ett enkelt tillägg till er befintliga infrastruktur och strategi. 

Du kan läsa mer om Microsoft Power Automate Process Mining på Microsofts hemsida.

Till höger ser du ett exempel, gjort med Microsoft Process Mining, av ett fakturaflöde. 

Microsoft Process Mining

Microsoft har nyligen lanserat Power Automate Process Mining, ett kraftfullt verktyg som snabbt har blivit en rekommenderad lösning enligt Gartner för Process Mining. Genom att ingå i Microsoft Power Platform blir det ett enkelt tillägg till er befintliga infrastruktur och strategi. 

Du kan läsa mer om Microsoft Power Automate Process Mining på Microsofts hemsida.

Till höger ser du ett exempel, gjort med Microsoft Process Mining, av ett fakturaflöde. 

Kundernas upplevelser

Hör av dig till mig om du vill veta mer!

Johannes Vallgårda 073-929 73 41

Hör av dig till mig om du vill veta mer!

Johannes Vallgårda 073-929 73 41
Process Mining

Processutveckling & analys

Vi har tagit fram en visualisering av de ingående stegen för ett lyckat Process Mining arbete – från uppstart till en effektivare verksamhet. Arbetet börjar med kartläggning av nuvarande processer för att hitta flaskhalsar och förbättringsområden. Med hjälp av automation och AI effektiviserar man affärsprocesser samtidigt som man ständigt mäter effekten av förändringarna. Detta är en iterativ process som mynnar ut till optimerade processer och minskade kostnader. 

Process Mining

Processutveckling & analys

Vi har tagit fram en visualisering av de ingående stegen för ett lyckat Process Mining arbete – från uppstart till en effektivare verksamhet. Arbetet börjar med kartläggning av nuvarande processer för att hitta flaskhalsar och förbättringsområden. Med hjälp av automation och AI effektiviserar man affärsprocesser samtidigt som man ständigt mäter effekten av förändringarna. Detta är en iterativ process som mynnar ut till optimerade processer och minskade kostnader.

Vi på Affingo har länge varit engagerade i att maximera processeffektivitet genom traditionellt beslutstöd. Med den senaste tillägget av ett kraftfullt Process Mining verktyg, öppnar det upp för helt nya insikter i era processer. Detta verktyg gör det möjligt för er att inte bara identifiera och åtgärda ineffektiviteter utan också att automatisera processerna med hjälp av till exempel AI, allt inom samma användarvänliga plattform.  

Ta steget mot en effektivare och automatiserad framtid med Affingos Process Mining-lösningar baserade på Microsofts Power Automate Process Mining. 

Vi på Affingo har länge varit engagerade i att maximera processeffektivitet genom traditionellt beslutstöd. Med den senaste tillägget av ett kraftfullt Process Mining verktyg, öppnar det upp för helt nya insikter i era processer. Detta verktyg gör det möjligt för er att inte bara identifiera och åtgärda ineffektiviteter utan också att automatisera processerna med hjälp av till exempel AI, allt inom samma användarvänliga plattform.  

Ta steget mot en effektivare och automatiserad framtid med Affingos Process Mining-lösningar baserade på Microsofts Power Automate Process Mining.

För att se en demo av MS Process Mining verktyg se nedan
För att se en demo av MS Process Mining verktyg se nedan

Process Mining webinar - On demand!

I detta on-demand webinar diskuterar vi hur Process Mining kan användas och tillämpas i din organisation för att öka effektivitet.

Se nedan video för en kort introduktion till Process Mining