Skip to content

Affingo kan data och hållbarhet

Affingo har över tio års erfarenhet av att automatisera såväl intern som extern datainsamling åt några av Sveriges största bolag. Vi har genom våra uppdrag, erfarenhet inom många av de områden som ryms under beteckningen ESG (Environmental, social, and governance). Vi kan CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), har arbetat med miljöledningssystem och HR-data. Vi kan hjälpa er organisation med den kanske svåraste och mest tidskrävande delen i hållbarhetsrapporteringen - Scope 3 och datainsamling av indirekta utsläpp.

Affingo kan data och hållbarhet

Affingo har över tio års erfarenhet av att automatisera såväl intern som extern datainsamling åt några av Sveriges största bolag. Vi har genom våra uppdrag, erfarenhet inom många av de områden som ryms under beteckningen ESG (Environmental, social, and governance). Vi kan CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), har arbetat med miljöledningssystem och HR-data. Vi kan hjälpa er organisation med den kanske svåraste och mest tidskrävande delen i hållbarhetsrapporteringen - Scope 3 och datainsamling av indirekta utsläpp.

Vi minskar tidsåtgången för hållbarhetsansvarig och dennes tid med minst 50 % och kvalitetssäkrar process och data som samlas in genom huvudsakligen nedanstående punkter:

 • Att identifiera gapet av information som fattas för en rapportering av hög kvalité
 • Struktur och processer som förenklar hantering av datainsamling samt minskar tid och resurser som krävs
 • Kvalitetssäkrar och visualiserar vad som ännu har kommit in, vad som behöver verifieras och vilka ni saknar data från
 • Automatiserar notiser som ska gå ut till samtliga berörda av datainsamlingen, inklusive automatiserade uppföljningar, påminnelser och godkännanden

Vill du veta mer om CSRD? Det nya EU-direktivet för hållbarhetsrapportering.

Läs vår sammanfattning här!

Vi minskar tidsåtgången för hållbarhetsansvarig och dennes tid med minst 50 % och kvalitetssäkrar process och data som samlas in genom huvudsakligen nedanstående punkter:

 • Att identifiera gapet av information som fattas för en rapportering av hög kvalité
 • Struktur och processer som förenklar hantering av datainsamling samt minskar tid och resurser som krävs
 • Kvalitetssäkrar och visualiserar vad som ännu har kommit in, vad som behöver verifieras och vilka ni saknar data från
 • Automatiserar notiser som ska gå ut till samtliga berörda av datainsamlingen, inklusive automatiserade uppföljningar, påminnelser och godkännanden

Vill du veta mer om CSRD? Det nya EU-direktivet för hållbarhetsrapportering.

Läs vår sammanfattning här!

Rapportering

Kunder vi hjälpt

Rapportering

Kunder vi hjälpt

Rapportering

Allt på en plats

Rapportering

Allt på en plats

För att bedriva en effektiv hållbarhetsrapportering behöver man samla flera olika datakällor på en plats för att säkerställa att data finns tillgänglig för samtliga stakeholders, att den är på rätt format, uppdaterad och kvalitetsgranskad. Att få 100 % tillgång till data kanske är omöjligt i praktiken, då är det viktigt att få ett mått på hur bra ens data går att lita på. 

För att bedriva en effektiv hållbarhetsrapportering behöver man samla flera olika datakällor på en plats för att säkerställa att data finns tillgänglig för samtliga stakeholders, att den är på rätt format, uppdaterad och kvalitetsgranskad. Att få 100 % tillgång till data kanske är omöjligt i praktiken, då är det viktigt att få ett mått på hur bra ens data går att lita på. 

Vi hjälper er med att:
 • Koppla upp er mot datakällan eller automatisera datainsamling med formulär och Excelfiler.
 • Skapa den struktur som krävs för att rapportera enligt olika standarder så som, GRI, ISO, ESRS.
 • Särskilja olika typer av hållbarhetsdata från primär data, sekundär data och schabloner.
 • Utvärdera er datakvalité. När det finns felmarginaler beroende på olika beräkningsmetoder uppstår ofta frågan – hur pålitlig är min data?
 • Agera bollplanka för hållbarhetsfrågor och rapportering för att se till att vi skapar helheten tillsammans, enligt er målsättning.
Vi hjälper er med att:
 • Koppla upp er mot datakällan eller automatisera datainsamling med formulär och Excelfiler.
 • Skapa den struktur som krävs för att rapportera enligt olika standarder så som, GRI, ISO, ESRS.
 • Särskilja olika typer av hållbarhetsdata från primär data, sekundär data och schabloner.
 • Utvärdera er datakvalité. När det finns felmarginaler beroende på olika beräkningsmetoder uppstår ofta frågan – hur pålitlig är min data?
 • Agera bollplanka för hållbarhetsfrågor och rapportering för att se till att vi skapar helheten tillsammans, enligt er målsättning.
Rapportering

Datainsamling

När kraven på rapportering ökar ser många hållbarhetsansvariga att datainsamlingen blir mer och mer resurskrävande. Vare sig insamlingen är intern eller extern måste ofta ansvariga runt om i organisationen mata in data i Excelark eller formulär. När data är insamlad behöver den granskas och verifieras innan den adderas till helheten. Vi har sett att det har varit viktigt att känna kontroll och få en överblick på insamlingen, då är det lättare att ställa rätt krav på verksamheten, följa upp ansvar och skicka ut information till alla som berörs av insamlingen, när den ständigt är under utveckling. 

Rapportering

Datainsamling

När kraven på rapportering ökar ser många hållbarhetsansvariga att datainsamlingen blir mer och mer resurskrävande. Vare sig insamlingen är intern eller extern måste ofta ansvariga runt om i organisationen mata in data i Excelark eller formulär. När data är insamlad behöver den granskas och verifieras innan den adderas till helheten. Vi har sett att det har varit viktigt att känna kontroll och få en överblick på insamlingen, då är det lättare att ställa rätt krav på verksamheten, följa upp ansvar och skicka ut information till alla som berörs av insamlingen, när den ständigt är under utveckling. 

Vi hjälper er med att:
 • Mäta och visualisera hur långt insamlingen har kommit.
 • Verifiera och först därefter, automatiskt ladda in data till er rapport.
 • Utveckla datainsamling för Scope 3 utifrån era särskilda förutsättningar:
 • Vi kan utforma eller kravställa avtal för datainsamling.
 • Automatisera datainsamling från leverantörer enligt scope 3.
 • Identifiera olika typer av leverantörer och prioritera rätt utsläpp.
Vi hjälper er med att:
 • Mäta och visualisera hur långt insamlingen har kommit.
 • Verifiera och först därefter, automatiskt ladda in data till er rapport.
 • Utveckla datainsamling för Scope 3 utifrån era särskilda förutsättningar:
 • Vi kan utforma eller kravställa avtal för datainsamling.
 • Automatisera datainsamling från leverantörer enligt scope 3.
 • Identifiera olika typer av leverantörer och prioritera rätt utsläpp.
Rapportering

Hållbar affärsutveckling

Vi hjälper er att identifiera gapen mellan er befintliga hållbarhetsrapportering och det nya direktivet CSRD. Vi kan genomföra väsentlighetsanalys och samtidigt rådge er om tekniska förutsättningar och datastrukturella utmaningar. Eftersom vi är med och tolkar rapporteringskraven är vi väl insatta i vilka tekniska lösningar som rapporteringen kräver. Vi kan prioritera utsläpp efter storleksordning, genomföra energiberäkningar, kalkylera schabloner och kombinera data för att ni ska få en så komplett och verklighetstrogen rapportering som möjligt. Vi tror också på verksamhetens  kunskaper och vill engagera och göra hållbarhetsrapportering till ert företags nya vardag. Därför har vi utformat våra verktyg för användaren, för att göra er gemensamma vardag lättare.

Att förhålla sig till nya krav som ständigt är under utveckling och där omfattningen förändras förutsätter att verktygen är modifierbara. Våra lösningar kan administreras av hållbarhetsansvariga och ni slipper låsa er till någon dyr ensidig teknisk lösning. Vi arbetar främst med Qlik och PowerBi-plattformen och har sett att Business intelligence-verktyg är rätt när man vill pröva sig fram och bygga hållbarhetsrapportering steg för steg. Vi levererar alltid möjligheten att bygga ut när nya behov uppstår eller förutsättningar förändras.

Rapportering

Hållbar affärsutveckling

Vi hjälper er att identifiera gapen mellan er befintliga hållbarhetsrapportering och det nya direktivet CSRD. Vi kan genomföra väsentlighetsanalys och samtidigt rådge er om tekniska förutsättningar och datastrukturella utmaningar. Eftersom vi är med och tolkar rapporteringskraven är vi väl insatta i vilka tekniska lösningar som rapporteringen kräver. Vi kan prioritera utsläpp efter storleksordning, genomföra energiberäkningar, kalkylera schabloner och kombinera data för att ni ska få en så komplett och verklighetstrogen rapportering som möjligt. Vi tror också på verksamhetens  kunskaper och vill engagera och göra hållbarhetsrapportering till ert företags nya vardag. Därför har vi utformat våra verktyg för användaren, för att göra er gemensamma vardag lättare.

Att förhålla sig till nya krav som ständigt är under utveckling och där omfattningen förändras förutsätter att verktygen är modifierbara. Våra lösningar kan administreras av hållbarhetsansvariga och ni slipper låsa er till någon dyr ensidig teknisk lösning. Vi arbetar främst med Qlik och PowerBi-plattformen och har sett att Business intelligence-verktyg är rätt när man vill pröva sig fram och bygga hållbarhetsrapportering steg för steg. Vi levererar alltid möjligheten att bygga ut när nya behov uppstår eller förutsättningar förändras.

Hör av dig till mig om du vill veta mer!

Pelle Sandö 076-778 46 88

Hör av dig till mig om du vill veta mer!

Pelle Sandö 076-778 46 88

CSRD- och ESRS-rapportering

Företagens hållbarhetsrapportering har ställts inför en ny utmaning: Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD-direktivet). CSRD är ett nytt EU direktiv inom hållbar finansiering. Direktivets syfte är att öka tillgängligheten av information kring företagens påverkan exempelvis sociala och miljömässiga frågor. 

CSRD- och ESRS-rapportering

Företagens hållbarhetsrapportering har ställts inför en ny utmaning: Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD-direktivet). CSRD är ett nytt EU direktiv inom hållbar finansiering. Direktivets syfte är att öka tillgängligheten av information kring företagens påverkan exempelvis sociala och miljömässiga frågor. 

CSRD i praktiken

CSRD innebär att företag och organisationer måste rapportera enligt de nya europeiska hållbarhetsstandarder; European sustainability reporting standards (ESRS)

Du kan läsa mer om CSRD på Europakomissionens hemsida.

ESRS ska leda till jämförbar, tillgänglig, och kvalitativ information från företagen om dess påverkan på människor och miljön. Rapporteringen hoppas kunna öka transparensen och jämförbarheten genom att företag nu kommer behöva rapportera kring mer omfattande upplysningar och information kopplad till hållbarhet än vad dagens rapportering kräver. 

ESRS idag

Den första uppsättning med 12 utkast på European Sustainability Reporting Standards (ESRS) har publicerats av European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).

Du kan hitta ESRS här.

EFRAG är gruppen som har fått i uppdrag av EU-kommissionen att utveckla standarder för hållbarhetsrapportering. Dessa dokument av ESRS förväntas antas som delegerad akt i juni 2023. 

CSRD i praktiken

CSRD innebär att företag och organisationer måste rapportera enligt de nya europeiska hållbarhetsstandarder; European sustainability reporting standards (ESRS)

Du kan läsa mer om CSRD på Europakomissionens hemsida.

ESRS ska leda till jämförbar, tillgänglig, och kvalitativ information från företagen om dess påverkan på människor och miljön. Rapporteringen hoppas kunna öka transparensen och jämförbarheten genom att företag nu kommer behöva rapportera kring mer omfattande upplysningar och information kopplad till hållbarhet än vad dagens rapportering kräver. 

ESRS idag

Den första uppsättning med 12 utkast på European Sustainability Reporting Standards (ESRS) har publicerats av European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).

Du kan hitta ESRS här.

EFRAG är gruppen som har fått i uppdrag av EU-kommissionen att utveckla standarder för hållbarhetsrapportering. Dessa dokument av ESRS förväntas antas som delegerad akt i juni 2023. 

595A7924-2-1-e1681212565570.jpg

Utmaningar - från NFRD till CSRD

Den främsta förändringen som ESRS och CSRD kommer innebära är att fler företag i EU kommer att behöva rapportera kring hållbarhet. Tidigare omfattades cirka 11 700 företag men när CSRD kommer i full implementation kommer det omfatta ungefär 49 000 företag. Svenska företag är mer förberedda än andra länder eftersom Sverige sänkte tröskeln för det förra rapporteringskravet (Non-Financial Reporting Directive NFRD). Detta kommer dock inte innebära att svenska företag inte kommer utmanas i sitt sätt att rapportera kring hållbarhet. De nya kravens omfattning är betydligt mer krävande vilket kommer leda till utmaningar för svenska företag.  

Företag bör undersöka vid vilken tid de kommer påverkas av CSRD, eftersom olika stora företag kommer påverkas vid olika tidpunkt. Den första kullen av företag är de som inkluderades i NFRD kraven, och dessa kommer behöva rapportera enligt CSRD redan räkenskapsår 2024. Efter detta är det viktigt att företagen undersöker deras egen verksamhet och börjar planera hur de kommer implementera kraven. 

Läs mer om förändringar i hållbarhetsdirektivet här

Utmaningar - från NFRD till CSRD

Den främsta förändringen som ESRS och CSRD kommer innebära är att fler företag i EU kommer att behöva rapportera kring hållbarhet. Tidigare omfattades cirka 11 700 företag men när CSRD kommer i full implementation kommer det omfatta ungefär 49 000 företag. Svenska företag är mer förberedda än andra länder eftersom Sverige sänkte tröskeln för det förra rapporteringskravet (Non-Financial Reporting Directive NFRD). Detta kommer dock inte innebära att svenska företag inte kommer utmanas i sitt sätt att rapportera kring hållbarhet. De nya kravens omfattning är betydligt mer krävande vilket kommer leda till utmaningar för svenska företag.  

Företag bör undersöka vid vilken tid de kommer påverkas av CSRD, eftersom olika stora företag kommer påverkas vid olika tidpunkt. Den första kullen av företag är de som inkluderades i NFRD kraven, och dessa kommer behöva rapportera enligt CSRD redan räkenskapsår 2024. Efter detta är det viktigt att företagen undersöker deras egen verksamhet och börjar planera hur de kommer implementera kraven. 

Läs mer om förändringar i hållbarhetsdirektivet här

Påverkade företag

Påverkade företag

2024

Företag som föll under NFRD. Alltså stora företag av allmänt intresse – dvs. börsnoterade bolag, banker, försäkringsbolag och andra företag som av de nationella myndigheterna utsetts som företag av allmänt intresse där de har över 500 anställda.

2025

Stora företag som uppfyller minst två av följande tre kriterier: (1) en nettoomsättning över 40 miljoner euro, (2) en balansomslutning över 20 miljoner euro, och/eller (3) över 500 anställda.

2026

Stora företag som uppfyller minst två av följande tre kriterier: (1) en nettoomsättning över 40 miljoner euro, (2) en balansomslutning över 20 miljoner euro, och/eller (3) över 250 anställda.

2027

Små och medelstora företag noterade på reglerad marknadsplats samt små och icke-komplexa kreditinstitut och captivebolag.

2024

Företag som föll under NFRD. Alltså stora företag av allmänt intresse – dvs. börsnoterade bolag, banker, försäkringsbolag och andra företag som av de nationella myndigheterna utsetts som företag av allmänt intresse där de har över 500 anställda.

2025

Stora företag som uppfyller minst två av följande tre kriterier: (1) en nettoomsättning över 40 miljoner euro, (2) en balansomslutning över 20 miljoner euro, och/eller (3) över 500 anställda

2026

Stora företag som uppfyller minst två av följande tre kriterier: (1) en nettoomsättning över 40 miljoner euro, (2) en balansomslutning över 20 miljoner euro, och/eller (3) över 250 anställda.

2027

Små och medelstora företag noterade på reglerad marknadsplats samt små och icke-komplexa kreditinstitut och captivebolag.

Hållbarhetswebinar - On-demand!

I detta on-demand webinar diskuterar vi betydelsen av, utmaningar och möjligheterna med hållbarhetsrapportering, gällande CSRD direktivet, för både samhälle och företag. Vi  presenterar lösningar och lärdomar från våra kunder – bland annat kring insamling av Scope 3 data.